Krishantering & litigation support

Krishantering – om krisen ändå inträffar   

Det bästa sättet att förebygga kriser är en väl utvecklad och effektiv riskhantering. Men även om ni har gjort allt ni kan för att förebygga negativa händelser kan ni ändå hamna i ett läge när ni tvingas hantera en kris eller ett hot om kris. BDO har bred erfarenhet inom området krishantering och litigation support.

 

Hur vi kan hjälpa er med krishantering

 • Forensic 
  Om ni har misstankar om oegentligheter hjälper vi er med riktade utredningsinsatser. Detta inkluderar bevissäkring genom IT-analyser och forensiskt laboratorium.  

 • Rekonstruktioner och konkurser
  Vi utför konkursutredningar på uppdrag av konkursförvaltare. BDO kontrollerar då att kontrollbalansräkning upprättats i rätt tid och utför även granskningar av kontrollbalansräkningar. Vi är också behjälpliga vid eventuell rekonstruktion eller om konkurs är oundviklig. 
 • Verksamhetsavbrott 
  Kriser kan leda till avbrott i verksamheten. Vårt team hjälper er att bedöma skadan och stötta er vid diskussioner med försäkringsbolag.  

 

Litigation support – support vid rättstvister  

Om ert företag hamnar i en tvist kan BDO hjälpa er med det som rör våra specialområden. Våra engagerade rådgivare har erfarenhet från de mest utmanande tvister - både i Sverige och internationellt. De har stor vana vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden och även av att stötta bolagsjurister och affärsjurister med kompetens och underlag.


Hur vi kan hjälpa er med litigation support

 • Granskning av initial information för preliminär analys av skada och omfattning   

 • Rådgivning innan tvist initieras   

 • Beräkning av skada för yrkande i tvist   

 • Oberoende expertvittne avseende tekniska redovisningsfrågor   

 • Sakkunnigutredningar och expertvittnesmål i tvist

Kontaktpersoner