Dataanalys & insikter

Dataanalys är nyckeln att hitta trender och dra rätt slutsatser

Dataanalys hjälper individer och organisationer att förstå data. Framgångsrika organisationer har ofta gedigna processer för att bearbeta stora mängder data och generera insikter. Det kan handla om att analysera data inför ett affärsbeslut, identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar eller att analysera prissättning. Möjligheterna som en effektiv analys erbjuder är många och långtgående.

Dataanalys är även ett kritiskt verktyg i bolagens arbete med att identifiera, mäta och övervaka risker. Tillämpningar kan gälla kvantifiering av operativ risk, fullständighetskontroller i samband med datamigrering och säkerställande av att den output en automatisk modell genererar stämmer överens med modellens utformning.

 

Hur kan vi hjälpa er med datadrivna insikter och kontroller

BDO har omfattande expertis för dataanalys och insikter. Vårt dedikerade team av kvantitativa analytiker och experter kan bland annat hjälpa er med:

  • Dataanalyser i samband med affärsbeslut, resultat- och lönsamhetsanalys

  • Statistisk analys

  • Modellvalidering. Utvärdering av automatiska modeller genom dataanalys. Exempelvis IFRS 9 ECL modell, AML/CTF (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) och riskbaserade tradingmodeller

  • Analyser i samband med systembyten

  • Fullständighetskontroller

  • Stresstestning

Kontaktpersoner