Risk Advisory Services

Risk Advisory Services (RAS) handlar om att hantera allt som kan eller har gått snett

Alla företag lever i en värld av risker. I takt med att de externa hoten ökar, mot marknaden och mot specifika branscher, blir riskerna också allt mer komplexa. Samtidigt höjs intressenternas förväntningar på hur företagen ska hantera riskerna genom förebyggande arbete. Bland annat måste företagen förhålla sig till ständiga förändringar av lagar och regelverk.

Men risk kan också användas som en drivkraft för förändring och framgång. Effektiv intern kontroll och styrning ökar inte bara beredskapen i en osäker omvärld, det kan också leda till förbättringar när det gäller strategier och verksamheter.

BDO:s specialister inom Risk Advisory Services erbjuder marknadsledande rådgivningstjänster - alltid med den enskilda kunden i fokus.

Vi är rådgivare på en marknad i ständig förändring. Lyhördhet mot den enskilde kunden och god förståelse för dess affärsmodell, intressenter, regulatoriska kontext och risker är grundläggande för att generera ett högt värde för kunden.

Kontaktpersoner

Kontakta våra rådgivare inom Risk Advisory Services

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.