Förändringsledning

Framgång genom transformation

Behöver ert företag förändras för att ta vara på en tillväxtmöjlighet? Eller kanske beror er långsiktiga överlevnad och framgång på en förändring av strategisk riktning och verksamhetsmodell?

Oavsett om ni genomgår transformation för att växa eller för att komma tillbaka på rätt spår kommer BDO:s erfarna rådgivare att ge er den hjälp ni behöver.

Vårt team inom förändringsledning och transformation har stor erfarenhet av att leverera affärstransformations- och optimeringsprojekt för kunder av olika storlek och inom olika branscher. Ni kommer att arbeta med vårt praktiska team som har en djup förståelse för hela projektets livscykel.

 

Hur vi kan hjälpa er med förändringsledning och transformation

Våra Business Transformation-rådgivare arbetar nära er för att förstå era specifika behov och se till att den skräddarsydda lösningen vi tillhandahåller stöder era affärsmål. Våra rådgivare hjälper er att:

  • Identifiera möjligheter och utmaningar som driver krav på transformation

  • Utveckla och förfina strategier, planer och visioner för förändringsarbetet

  • Utvärdera er beredskap, genomföra intressentanalys och identifiera behov

  • Utveckla förändrings- och kommunikationsplaner för transformationen

  • Identifiera och använda projekt- och förändringshanteringsmetoder, tillvägagångssätt och ramverk som stöder transformationen

  • Genomföra efterprojektgranskningar

  • Stöd vid digital transformation

Kontaktpersoner