Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Redovisningstjänster

Redovisning

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen i företaget. Genom våra tjänster får du ut mer av redovisningen och kan använda den som ett styrmedel i verksamheten. 

Tack vare vår digitala plattform, BDO-portalen, har du tillgång till allt som rör företagets ekonomi via din dator, iPad eller mobiltelefon. Du har åtkomst till ekonomiska rapporter med tillhörande grafiska analyser samtidigt som du kan attestera leverantörsfakturor. Du kan också kommunicera med din redovisningskonsult och komma åt viktiga bolagshandlingar såsom årsredovisning, inkomstdeklaration eller registreringsbevis. Våra redovisningsexperter hjälper självklart gärna till med olika former av uppföljningar för att optimera din verksamhet. Du väljer själv vilka delar vi ska bistå dig med.

Redovisning är ett samlat begrepp för bland annat följande tjänster:

  • Löpande bokföring
  • Leverantörsreskontrahantering
  • Faktura- och kundreskontrahantering
  • Moms-, fastighets- och internationell redovisning
  • Skattedeklaration
  • Periodbokslut 

Löpande bokföring

Med allt större internationell handel har den löpande redovisningen blivit betydligt mer komplex. De lagar och regler som finns inom redovisningsområdet idag är många och ofta komplicerade. Du kan välja att överlåta hela eller delar av redovisningen till någon av våra erfarna redovisningskonsulter. På det sättet kan du välja att arbeta med det som passar dig bäst. Som kund hos oss får du tillgång till BDO-portalen vilket inkluderar samtliga digitala redovisningsverktyg. Självklart erbjuder vi även flerdimensionell redovisning så som projektredovisning för en bättre uppföljning och styrning av verksamheten. 

Leverantörsfakturahantering

Den traditionella hanteringen av leverantörsfakturor innehåller flera steg: postöppning, kopiering ankomstregistrering, kontering, attestering och definitivbokning. Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor (EFH) kortas kedjan ned till endast kontering och attest. Hanteringen blir mer effektiv och säker. Inte minst blir du oberoende av kontorsplats. Du kan när som helst och var som helst attestera dina fakturor så länge det finns tillgång till internet. Vare sig du önskar en traditionell eller elektronisk hantering av dina leverantörsfakturor kan du vara säker på att våra redovisningskonsulter utför ett effektivt och tillförlitligt arbete.

Fakturering och kundreskontra

Tillsammans kan vi dela på arbetsuppgifterna. Vi på BDO kan exempelvis fakturera efter det att du registrerat en offert/order i redovisningssystemet och vi följer gemensamt fakturans väg in i kundreskontran. Fakturan bevakas i reskontran och avregistreras av dig eller oss så snart den betalats. I vår faktureringsfunktion finns det möjlighet att skicka påminnelser och krav. Om du istället själv sköter faktureringen kan vår uppgift vara att stämma av reskontrans status vid varje månadsskifte.

Momsredovisning

Vi hjälper dig att upprätta en korrekt deklaration av mervärdeskatt i tid, oavsett om ditt bolag redovisar moms på månads-, kvartals- eller årsbasis.

Fastighetsredovisning

Har du ett mindre eller större fastighetsförvaltande bolag kan vi på BDO hjälpa dig med löpande redovisning enligt kontoplanen FASTBAS. Tillsammans med dig arbetar vi i webbaserade redovisnings- eller ERP-system för att få kontroll över alla delar i redovisningsprocessen.

Vid en värdering av ditt fastighetsbestånd kan vi ta fram underliggande redovisningsmaterial till fastighetsvärderare.

Internationell redovisning

Många av våra kunders företag har anknytning till andra länder. Vi arbetar därför ofta med svenska dotterbolag och filialers redovisning. Med bryggor från svensk redovisning knyter vi an rapportering till andra länder, exempelvis US GAAP och IFRS.

Vår kompetens och vårt nätverk sträcker sig långt utanför rikets gränser. BDO Sverige är en del av BDO:s världsomspännande nätverk, BDO International. Därigenom har vi ett givande utbyte där vi stöttar varandra i kunduppdrag som sträcker sig över landsgränserna.

Skattedeklaration

Vi på BDO kan även hjälpa dig med skattedeklaration för redovisning av skatter och avgifter kopplade till löner.

Periodbokslut

För bättre styrning och uppföljning av bolagets resultat och ställning upprättar många bolag periodbokslut löpande under verksamhetsåret. Här hjälper vi dig med de delar du önskar.

Rapportering

I den digitala BDO-portalen erbjuder vi bland annat ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg. Möjligheterna att själv välja hur du vill presentera företagets ekonomi är oändliga – från snygga visuella grafer till klassiska ekonomiska rapporter. Du har tillgång till över 160 ekonomiska nyckeltal för att analysera och utveckla ditt företag. 

Loading...