• ESG och hållbarhetstjänster

ESG och hållbarhetstjänster för hållbart företagande


FRAMGÅNGSRIKT HÅLLBARHETSARBETE PÅ FÖRETAG ÖKAR LÖNSAMHETEN

Hur väl ni lyckas med ert hållbarhetsarbete kan faktiskt betyda skillnaden mellan framgång och nederlag. Kanske är det era hållbarhetsresultat som gör att företaget tar hem upphandlingen, väljs som leverantör eller får bra medial uppmärksamhet. Om företaget bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete har ni också lättare att attrahera duktiga och engagerade medarbetare. Alltsammans betyder i slutänden bättre lönsamhet.

Enligt årsredovisningslagen ska numera större bolag* berätta om sitt arbete med hållbarhet. Beroende på hur stort bolaget är ska det antingen lämna hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen eller upprätta en hållbarhetsrapport. Från och med i år träffas också hundratals svenska bolag av EU:s taxonomi. Dessutom ställer både kunder och medarbetare allt högre krav på att företag ska agera hållbart. Det gör att bolag oavsett storlek behöver arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna. Vi hjälper kunder möta lagstiftarens paragrafer, marknadens krav och medarbetarnas förväntningar.


FRÅN VISION TILL MÄTBAR FÖRÄNDRING

Många företag har redan en vision kopplad till hållbarhet. Desto färre implementerar den på ett sätt som både uppfyller kraven i lagstiftningen och blir en naturlig del av kärnaffären. Alla, från ägare, styrelse, ledning och medarbetare måste göra sitt för att hållbarhetsarbetet ska skapa värde och öka lönsamheten. Annars är risken att företag lägger resurser på att möta kraven i regelverken utan att samtidigt bidra till kärnverksamheten. Det är både kostsamt och verkningslöst.

BDO kan hjälpa kunder i alla branscher att integrera hållbarhet i den övergripande strategin och affärsmodellen, förstå intressenters behov och prioritera väsentliga områden. På det sättet blir hållbarhetsarbetet en naturlig del av kundens tillväxtresa. Vi har ett starkt fokus på mätbarhet och vet av erfarenhet att hållbara företag har lättare att växa.

BDO erbjuder tjänster inom granskning, rapportering, rådgivning och sustanable finance och har kapacitet att hjälpa bolag i alla branscher och storlekar med hållbarhetsarbetet. Lagstiftningen ställer olika krav på bolag i olika storlekar och kategorier. Här hjälper vi våra kunder fatta informerade beslut och göra relevanta prioriteringar.
 

HÅLLBAR TILLVÄXT ÄR MÅLET

Vårt erbjudande är unikt eftersom vi kan luta oss mot beprövad erfarenhet och samtidigt vara lyhörda inför våra kundens behov. Vi jobbar nära er i ett format som snabbt utvecklar er affär. Vi har dessutom den pedagogiska kompetensen att utbilda en organisation och stötta den externa kommunikationen. Det skapar positiva synergier för våra kunder.

Klimatfrågor hanteras inom ramen för alla våra tjänster. Vi har dessutom möjlighet att hjälpa kunder med den strategiska kommunikationen kring hållbarhetsarbetet samt implementering av beteendeförändringar i organisationen. Vi har många gånger mött bolag som har en stark vilja men inte vet hur de ska få till stånd de förändringar som krävs. Där kommer vår erfarenhet av förändringsledning väl till pass.


HANDFAST RÅDGIVNING FÖR MÄTBARA RESULTAT

På BDO har vi ett team av ESG-experter, revisorer och strategirådgivare som svarar på frågor kring hållbarhet och ger råd kring hur ett bolag kan få igång det strategiska hållbarhetsarbetet gällande både ekonomi, sociala aspekter och miljö. Vi har även en gedigen kompetens kring att arbeta med ledning och styrning på ett sätt som säkerställer att bolaget kan nå sin fulla potential på dagens och framtidens marknad.

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Our common future. By World commission on environment and development, 1987.
 Behöver du hjälp med din hållbarhetsredovisning?

Behöver ditt företag hjälp med rådgivning kring hållbarhet eller granskning av er hållbarhetsredovisning? Läs mer här och hör av er till oss!
 


* Vilka företag behöver göra en hållbarhetsrapport?

Enligt lagen ska företag som uppfyller följande kriterier, under de senaste två räkenskapsåren, göra en hållbarhetsrapport:

  • Nettoomsättning > 350 miljoner kr
  • Balansomslutning > 175 miljoner kr
  • Antal anställda > 250 st