ESG och hållbarhetstjänster

Framgångsrikt hållbarhetsarbete på företag ökar lönsamheten

BDO kan hjälpa kunder i alla branscher att integrera hållbarhet i den övergripande strategin och affärsmodellen, förstå intressenters behov och prioritera väsentliga områden. På det sättet blir hållbarhetsarbetet en naturlig del av kundens tillväxtresa. Vi har ett starkt fokus på mätbarhet och vet av erfarenhet att hållbara företag har lättare att växa.

BDO erbjuder tjänster inom granskning, rapportering, rådgivning och sustanable finance och har kapacitet att hjälpa bolag i alla branscher och storlekar med hållbarhetsarbetet. Lagstiftningen ställer olika krav på bolag i olika storlekar och kategorier. Här hjälper vi våra kunder fatta informerade beslut och göra relevanta prioriteringar.

En filmserie om CSRD

What’s the Matter är vår nya filmserie om CSRD där du i åtta informativa avsnitt får ta del av konkreta steg för företagare att möta de nya kraven. Varje avsnitt utgör en djupdykning i detaljer som direkt relaterar till vanliga frågor som kan uppstå i din hållbarhetsrapportering.
Se hela serien här
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Kontaktpersoner

Kontakta oss i hållbarhetsfrågor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.