Taxonomiredovisning

Hjälp och stöd med taxonomiredovisning

Vi erbjuder stöd med redovisning enligt EU:s taxonomiförordning. EU: s taxonomiförordning är en ramverkslagstiftning som antogs för att främja hållbarhet och bidra till övergången till en grön ekonomi inom Europeiska unionen. Förordningen syftar till att skapa en gemensam klassificering av ekonomiska aktiviteter baserat på deras bidrag till hållbar utveckling. 

Förordningen fastställer tydliga och enhetliga kriterier för att bedöma om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar. Dessa kriterier inkluderar bland annat klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbart användande och skydd av vatten och marina resurser, övergången till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar, skydd av biologisk mångfald och främjande av övergången till en hållbar användning av mark och skog.


5 frågor om EU:s taxonomi

5 frågor om EU:s taxonomi

Många företag vänder sig till oss och har frågor kring hur taxonomin kommer att påverka deras verksamhet och hur de ska agera. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får och vad som gäller.
Läs merchevron_right

Kontaktpersoner

Kontakta oss i hållbarhetsfrågor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.