Avancerad redovisning & finansiell rapportering

Vi är specialister inom såväl svensk redovisning (K2 och K3) som IFRS

När företaget växer, köps upp eller är på väg mot en börsnotering så kommer samtidigt helt nya krav på redovisning. Vi är specialister inom såväl svensk redovisning (K2 och K3) som IFRS. En professionellt utformad finansiell rapport kan hjälpa ditt företag att bygga förtroende hos kunder och investerare, kreditgivare eller leverantörer och till och med stärka varumärket. Dessutom baseras många framtida verksamhets- och strategibeslut på rapporterna. Därför är det så viktigt att informationen är relevant, lättbegriplig och håller högsta kvalitet i alla detaljer.

Har du en avancerad redovisningsfråga du vill bolla med en oberoende rådgivare är du välkommen att vända dig till våra experter på BDO.
 

Vi hjälper er med avancerad redovisning och finansiell rapportering

  • Effektanalys av redovisningsregler
  • Komplexa redovisningsfrågor 
  • Granskning och utformning av finansiella rapporter inklusive digital rapportering
  • Övergång till nytt regelverk
IFRS Illustrative Financial Statements

Exempel på årsredovisning enligt IFRS

Detta årsredovisningsexempel visar hur en årsredovisning enligt IFRS för ett börsnoterat företag kan upprättas. Exemplet är avsett att ge vägledning vid upprättande av IFRS årsredovisningar och kan användas som referensmaterial, eftersom det visar förslag på upplysningar tillsammans med tekniska referenser. Exemplet omfattar endast koncernredovisningen och inkluderar inte moderbolagets räkningar eller andra särsvenska krav.
Läs merchevron_right
Onlineutbildningar inom IFRS

Onlineutbildningar inom IFRS

BDO: s onlineutbildningar ger en övergripande genomgång av enskilda IFRS standarder. Det finns även specifika moduler som täcker separata frågor mer i detalj. Utbildningarna kan ses online eller laddas ner till en mobil enhet.
Till utbildningarnachevron_right

Mer information och publikationer från BDO

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktpersoner