Implementering ny standard

Hur påverkas företaget av nya och ändrade redovisningsregler?

En ändrad eller ny redovisningsstandard innebär inte bara nya regler som man måste kunna hantera. Resultat- och balansposter och nyckeltal kan också påverkas. Tillsammans med dig går BDO:s företagsrådgivare igenom avtal och andra dokument och räknar fram vilka effekter den nya redovisningsregeln har för ditt företag. Vi ser även till att effekterna av den nya eller ändrade standarden presenteras korrekt i era finansiella rapporter och att rätt upplysningar ges. Man bör också tänka på att reglerna ständigt förändras. Om ert företag inte har resurser att bevaka detta håller vi er löpande uppdaterade på de ändringar i redovisningen som ni behöver implementera.    

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktpersoner