Löpande stöd i redovisningsfrågor

Att få hjälp med komplexa redovisningsfrågor ska vara enkelt – alla dagar i veckan

Det finns många typer av affärshändelser där det inte är självklart hur redovisning ska göras på ett korrekt sätt eller hur de finansiella rapporterna utformas på bästa sätt. Hos oss kan ni alltid få professionell vägledning av redovisnings- och rapporteringsspecialister. Vi har koll på redovisningsregelverken och håller oss alltid uppdaterade om utvecklingen inom redovisningsområdet. Målet är att du ska känna dig trygg i dina beslut och att de finansiella rapporter ditt företag presenterar ger en rättvis och korrekt bild av företagets resultat och ställning.

Våra specialister ger er stöd i avancerade redovisningsfrågor samt IFRS-tillämpning inom områden som:

  • Redovisning av intäkter 
  • Leasing  
  • Incitamentsprogram  
  • Förvärv och transaktioner  
  • Koncernredovisning 
Ju bättre förberedda ni är på hur affärsuppgörelsen ska redovisas desto tryggare kan ni känna er.

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktpersoner

Katarina Edholm Lindgren

Katarina Edholm Lindgren

Financial Reporting Specialist & Partner
personMer om