Övergång till nya regler

Nya regler – nya krav på redovisning  

Om företaget växer, är på väg mot en börsnotering, säljs till ett större företag eller kommer att ingå i en internationell koncern ställs ni plötsligt inför helt nya krav på redovisning. En övergång till en ny redovisningsstandard, som till exempel IFRS, innebär många nya och komplexa regler att ta hänsyn till. Ert företag kanske saknar den kompetens som krävs för att kunna hantera det nya regelverket och det finns säkert många andra frågor som dyker upp i det här läget. Då kan BDO:s experter bli ett välkommet stöd.   

Vilket regelverk kan bli aktuellt? Några exempel  

  • Övergång från K2 till K3. Företag som har vuxit eller står inför en tillväxtfas.  
  • IFRS. Internationell redovisningsstandard för noterade och finansiella företag och för företag som ingår i en koncern där IFRS tillämpas. 
  • US GAAP. Företag som rapporterar till amerikanska ägare eller ingår i en koncern där US GAAP tillämpas.     

Hela vägen till färdiga rapporter    

Vi hjälper till vid konvertering, det vil säga när ni byter från ett regelverk till ett annat, såsom exempelvis K3 eller IFRS, ska göras. Ni väljer själva vilka delar i projektet ni vill ha hjälp med:   

  • Fas 1. Förstudie – en översiktlig analys för att identifiera vilka områden av den finansiella rapporten som måste förändras och på vilket sätt detta ska göras  
  • Fas 2. Detaljerade analyser – kvantifiering av det som ska förändras i rapporten  
  • Fas 3. Hjälp med att upprätta själva rapporten
Framgång innebär också att det blir fler regler att förhålla sig till.

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktpersoner