• Redovisning

REDOVISNING MED AUKTORISERADE REDOVISNINGSKONSULTER 
 

EKONOMI ÄR VÅR AVDELNING   

Det är mycket nu. Ekonomiska rapporter ska tas fram. Fakturering måste skötas. Leverantörsfakturor ska betalas. Då är BDO en administrativ och professionell resurs som du kan använda så mycket eller lite du vill. Pappershögar ska ju aldrig hindra dig från att driva din business framåt. Våra redovisningskonsulter hjälper till med allt från löpande bokföring till att ta fram budgetar, ekonomiska beslutsunderlag och att göra årsredovisningar. BDO jobbar både som redovisningsbyrå och med bemanning för interimsuppdrag – från reskontrahanterare till CFO. Vi kan också fungera som din kompletta ekonomiavdelning och agera bollplank när olika frågor hamnar på bordet.

      

MODERNA VERKTYG GER ÖVERBLICK PÅ ETT ÖGONBLICK     

Hur vi än kommer överens om att dela på jobbet – genom våra digitala verktyg kan du alltid följa allt som rör företagets ekonomi. Även med grafik och direkt till din mobil, dator eller iPad.     

ENGAGERAD AFFÄRSPARTNER MED RÄTT EXPERTIS 

Vi vill göra det enkelt och tryggt att driva företag. Vänd dig till våra auktoriserade redovisningskonsulter för professionell rådgivning. 

 


BDO-portalen

Digitala verktyg ger mer tid för kunderna.
Vårt mål är att du ska få mer tid att fokusera på ditt företags tillväxt istället för den växande högen av administration. Därför har vi tagit fram den digitala BDO-portalen där du kan hantera allt som rör ditt företags ekonomi.

LÄS MER OM BDO-PORTALEN