• BDO-portalen

    Digitala verktyg ger mer tid för kunderna

    Logga in

BDO-portalen

Vårt mål är att du ska få mer tid att fokusera på ditt företags tillväxt istället för den växande högen av administration. Därför har vi tagit fram den digitala BDO-portalen där du kan hantera allt som rör ditt företags ekonomi.

Genom BDO-portalen får du all ekonomisk information samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe. Här hanterar du dina fakturor, sköter din utläggsredovisning och kan hålla koll på företagets siffror.