Tullportalen - en digital tullhantering

I vår webbaserade tjänst Tullportalen skapar vi en digital miljö för lagring, uppföljning, analys och kontroll av din tullhantering. Tullportalen är det intelligenta sättet att bevaka och kontrollera tullhanteringen. Glöm pärmar, mappar och andra ineffektiva manuella processer. Med vår portal har du full kontroll över såväl tullhantering som bokföring. Systemet lever upp till de nya kraven för elektronisk lagring, enligt gällande lagstiftning.

Kontroll och styrning

Eftersom det är varuägaren som är ansvarig för resultatet av tullhanteringen bör alla importerande och exporterande företag skaffa ett hållbart system för att uppfylla kravet på egenkontroll. Tullportalen är det naturliga svaret på denna utmaning. Snabb, smidig, effektiv och modern.

Denna webbaserade molntjänst är enkel att använda och ger alla på företaget tillgång till informationen. Här kan man snabbt beräkna tullkostnader för varor, kontrollera tullhandlingar från olika tullombud samt säkerställa att korrekta varuvärden har rapporterats. Du kan smidigt ta ut underlag, rapporter och summeringar samt upptäcka och åtgärda felaktigheter i tulldeklarationer i tid.

Spara tid och pengar

Tullportalen har ett gränssnitt som gör det lätt att snabbt få en överblick och granska tullhandlingarna. Genom att låta portalen genomföra kontrollen och endast lägga tid på de uppdrag som avviker sparar ni både tid och pengar. Tullportalen är den moderna och effektiva lösningen på dokumenthantering och analys inom tullområdet.

Överblicken och strukturen ger trygghet. Med regelbundna kontroller är det lätt att upptäcka felaktigheter i deklarationer och därmed undvika onödiga straffavgifter. Genom Tullportalen kan vi också erbjuda flera tilläggstjänster, som djupanalys av tullhanteringen och stickprover för att kontrollera klassificeringen av era varor. 

Välkommen att höra av dig till oss för att boka en demo!