TULLPORTALEN – ETT WEBBARSERAT SYSTEM FÖR EGENKONTROLL OCH ARKIVERING


Genom vår webbaserade systemlösning kan du hantera en stor del av det som rör din tullhantering. Här lagras dina tulldeklarationer tillsammans med styrkande handlingar oavsett vilket tulombud som du använder. Det krävs ingen koppling till ert affärssystem.

Systemet syftar till att hjälpa er med egenkontrollen och säkerställer att; alla deklarationer finns lagrade, att det finns en godkänd tulldeklaration för alla era bokförda fakturor och att beloppet överensstämmer mellan bokföring och tulldeklarationen.

Genom ett systematiskt arbetssätt sparar ni tid och säkerställer samtidigt att era tulldeklarationer är korrekta. Skulle Tullverket bestämma sig för att utföra en revision hos er så finns allt sparat på ett ställe. Genom rapporter tydliggörs eventuella avvikelser, för beslut om åtgärder framåt.

De avvikelser som Tullportalen upptäcker är samma avvikelser som Tullverket skulle upptäcka vid en revision. Med systemets hjälp hinner ni korrigera eventuella avvikelser och därmed undvika strafftullar och andra disciplinära åtgärder från Tullverket.

Kontakta gärna oss för en demo.