• Rådgivning som lönar sig

RÅDGIVNING SOM LÖNAR SIG

Vi hjälper er med rådgivning och konsultation inom områden som frihandel, varukodsklassificering, tillståndshantering, samt rutiner och processer. Vi erbjuder också en nulägesanalys för att ta tempen på era rutiner kring er tullhantering.

Upplever ni att ni saknar kunskap eller kompetens inom tullområdet? Vill ni ha hjälp med att ta fram en varukod för era varor? Behöver ni stöd för att gå igenom era nuvarande rutiner och processer för en optimal tullhantering? Skulle ni behöva ett nytt tillstånd hos Tullverket? Anledningarna till att man söker konsulthjälp kan vara många. 

Genom att anlita oss kan ni bland annat säkerställa att ni har goda rutiner för egenkontroll och arkivering, att ni inte betalar mer i tullavgifter än ni behöver, att berörd personal har den kompetens som krävs inom tullområdet och att ni har de tillstånd som är mest optimala för er verksamhet.

Vi tror på att inkludera tullhanteringen i företagets övriga beslutsprocesser. Löpande kvalitetsgranskning och övervakning av tullprocesser visar att företaget sätter kvalitet och efterlevnad högt på dagordningen.
 

KLASSIFICERA VAROR RÄTT FÖR ATT UNDVIKA TILLÄGGSKOSTNADER

När du ska handla med en vara utanför EU, behöver den varan klassificeras enligt Tulltaxan för en korrekt tullhantering. Att klassificera varorna korrekt är avgörande för att säkerställa att gällande lagar och regler tillämpas samt att man inte undanhåller kapital för staten.

Varukoden styr både tullsatser, möjligheter till reducering av tullavgifter samt eventuella sanktioner eller restriktioner kring en vara. Fel varukod kan även innebära att ni betalar en högre tullavgift än nödvändigt.

När Tullverket upptäcker felaktigheter i klassificering eller brister i efterlevnaden av gällande lagar och regler, resulterar det många gånger i höga tilläggskostnader i form av tulltillägg och strafftullar på 20 procent av undanhållet kapital. Det kan bli en dyrköpt erfarenhet för den som importerar för betydande belopp eller stora kvantiteter.
 

RÄTT TILLSTÅND KAN GE BESPARINGAR 

Tullverket erbjuder en rad olika tillstånd, som passar olika verksamheter. Har ni egen produktion i Sverige eller i något annat land kan ett tillstånd för aktiv- eller passiv förädling bli aktuellt. Behöver ni ansöka om ett EORI-nummer eller få egen kredit hos Tullverket?

Vi analyserar era nuvarande flöden och hjälper er med att upprätta ansökan, som många gånger även kräver bra interna skriftliga rutiner.
 

RETURFÖRFARANDEN VID OFÖRUTSEDDA RETURER

Har du exporterat varor som av någon anledning kommer i retur? Returer kan komma oförutsett, som till exempel vid defekta varor eller återköp. Vi vägleder dig i vad som behövs för att kunna yrka på en retur och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi ser vilka möjligheter som finns i just ditt flöde och väljer sedan den bästa lösningen för er. Här kan det finnas pengar att spara.
 

LÖPANDE RÅDGIVNING

Behöver ni stöd i vardagen kring tullfrågorna så finns vi här. Det kan gälla frågor kring handel med nya länder, ursprungsberäkningar, frihandelsregler eller varuklassificering.

Vi hanterar alla typer av frågor och hjälper er att lyckas i vardagen. Många gånger blir allt enklare med en högre kunskap inom området då vår företagsanpassade utbildning gör skillnad.

Vi tror på att inkludera tullhanteringen i företagets övriga beslutsprocesser. Förändring och förbättring är en ständig process som även gäller tull- och internationell handel. Löpande kvalitetsgranskning och övervakning av tullprocesser och tillämpningar visar att företaget sätter kvalitet och efterlevnad högt upp på dagordningen.

Företag som står inför valet av etablering inom nya marknader samt nya flöden behöver en partner inom området. Här gör vi många gånger en skillnad.