• Extern tullavdelning för ständig förbättring och lönsammare affärer

EXTERN TULLAVDELNING FÖR STÄNDIG FÖRBÄTTRING OCH LÖNSAMMARE AFFÄRER


Vårt mest omfattande erbjudande inom tulltjänster är där vi går in som er egen tullkoordinator. Tillsammans med er utvecklar vi en tullstrategi och ett ledningssystem som stödjer ditt företags ledningsfunktioner för en konsekvent och korrekt tullhantering.

Vi säkerställer att tullhanteringen uppfyller kraven från Tullverket. Vi kan som ett komplement tillsammans med våra andra avdelningar på BDO även bistå med rådgivning inom skatt och juridik och du kan känna dig trygg med att vi håller dig löpande uppdaterad med kommande lagförändringar vilka kan innebära både möjligheter och risker för er verksamhet framåt. Vid behov håller vi utbildningar för att öka kompetensen och därmed förståelsen inom organisationen för vikten av en korrekt tullhantering.

Med vår tjänst extern tullavdelning får ni tillgång till en hög kompetens inom tullområdet. På så vis får du kontroll, översikt och tillgänglig information för att kunna fatta välgrundade beslut, upptäcka felaktigheter och förebygga problem.

Tjänsten innefattar utbildning, tillståndsansökningar, löpande rådgivning, samt vårat webbaserade system för egenkontroll och arkivering; Tullportalen – Light. Med vårt stöd får ni koll på era tullfrågor och vi jobbar tillsammans mot mer effektiva interna rutiner och processer.

På så vis får du kontroll, översikt och tillgänglig information för att kunna fatta välgrundade beslut, upptäcka felaktigheter och förebygga problem.

Vi lär känna er verksamhet och informerar löpande om förändringar inom tullområdet för att ni i god tid hinna ändra något vid behov. Vi ger förslag på förändrade arbetssätt eller andra tillstånd vid behov.

Med oss som partner kan ni känna er säkra på att tullhanteringen sker enligt gällande lagstiftning och att möjligheter till tullreduktioner synliggörs.

Vår målsättning är att öka er kompetens och genom ständiga förbättringar blir vår tjänst också många gånger en besparing i längden.