• Andra granskningsuppdrag

Andra granskningsuppdrag

Vill du få ett kvitto på att du gör rätt? Många företag har behov av andra granskningsuppdrag än en fullständig revision. Kanske saknar du revisor eller behöver bevis på att ni uppfyller vissa specifika lagkrav. 

Med våra granskningstjänster hjälper vi alla typer av företag, organisationer och offentliga verksamheter att få ett intyg på att på att de gör rätt i ett visst avseende. Det är vanligt exempelvis när det gäller att bestyrka uppgifter till intressenter eller då revisorsyttranden behövs för att uppfylla krav i lagstiftning för utdelningar, emissioner, fusioner eller överlåtelser av företag.

Vi erbjuder följande granskningstjänster

  • Översiktlig granskning av finansiella rapporter eller finansiell delårsinformation
  • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Andra yttranden enligt särskild lagstiftning exempelvis vid apporter eller fusioner