Revisionsbyråerna viktiga i tider av kris − BDO nöjdast kunder i branschen igen

För elfte året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdhetsundersökning för revisionsbranschen. BDO får ett riktigt fint resultat, ökar från indexet 77 till hela 83,7.

När SKI summerar årets branschmätning kan de konstatera att revisionsbranschen hanterat det senaste året som präglats av ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet mycket bra. Bäst ut kommer åter igen BDO. Avståndet till BDO:s topplacering stiger men samtliga aktörer får förbättrade omdömen av sina kunder. Det gäller inte bara kring hur nöjda kunderna är utan förbättringar syns på flera parametrar.

Malin Nilsson, vd på BDO, är glad och stolt över att ha tagit emot beskedet om att BDO är branschbäst på kundnöjdhet.

− Vi är väl insatta i de utmaningar våra kunder står inför och genom att svara på kritiska affärsbehov med gedigen kompetens och en stark personlig relation tror jag vi lyckas överträffa vad våra kunder förväntar sig, säger hon.

Det verkar som om pandemin och den nuvarande ekonomiska turbulensen har gjort att man kommit närmare sina kunder på flera plan. Att byråerna visar en lyhördhet och erbjuder tjänster som kunderna faktiskt efterfrågar och som sedan följs upp av en stark personlig relation. Dessa slutsatser drar SKI efter att ha analyserat årets resultat.

− Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkommer inom BDO och SKI:s mätningar är ett kvitto på att vi lyckas. Vi satsar mycket på att utveckla våra medarbetare, investera i digitalisering och vidareutveckla vår kultur och det ger resultat. I slutändan handlar det om vad våra medarbetare levererar varje dag i form av kompetens och närhet till kunden. Det ger en hög kvalitet och skapar ett förtroende för oss som leverantör, både från våra kunder och övriga intressenter.

I många branscher där SKI mäter relationen till företagskunder så är just det personliga nyckeln till hög kundnöjdhet. Det är något som utmanats det senaste åren med en ökad digitalisering i flera delar av samhället och hur vi idag skapar goda kundupplevelser.

− Vi ska självklart dra nytta av de möjligheter som den digitala utvecklingen skapar och i alla kontaktytor prioritera upplevelsen av våra tjänster. Personligt, enkelt och hållbart hela vägen är nyckeln, säger Malin Nilsson.

SKI mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är med svenska revisionsbyråer. Revisionsbranschen har en hög kundnöjdhet jämfört med många andra branscher. Branschsnittet fortsätter att öka i årets mätning med hela 3,4 enheter och går från 72,4 till 75,8.

Isabelle Nagy är analytiker på Svenskt Kvalitetsindex.

− Förståelse för kundens bransch och utmaningar har förstärkts. Genom att vara insatta i branschtrender och utmaningar kan revisionsbolagen bättre hjälpa kunden att möta sina specifika behov och mål. BDO:s höga kundnöjdhet är ingen slump utan ett resultat av att man som leverantör lever upp till kundernas höga krav och förväntningar år efter år, säger hon.