• Mergers and Acquisitions

Företagsvärdering


Företagstransaktioner – när du bestämt dig för att sälja, köpa eller planerar för en framtida exit

Vi är en av Sveriges mest anlitade rådgivare i samband med försäljning och förvärv av bolag. En företagstransaktion är en komplex process med många inblandade. För att undvika kostsamma fel och fallgropar behöver man behärska många moment och olika situationer. Vi är lika trygga rådgivare som sylvassa förhandlare och står vid våra kunders sida genom hela transaktionsprocessen.

Kanske har det blivit dags att fokusera på något annat och sälja bolaget? Kanske har en konkurrent blivit uppköpt vilket skapar en nyfikenhet kring vad ert företag kan vara värt och hur en process går till? Eller har ni kommit till en punkt där ni snabbt vill öka tillväxten i bolaget och ta en större marknadsandel genom att köpa ett redan etablerat företag? Då dyker det upp en del frågor inom finans, juridik, avtal och skatt som kräver både kunskap och erfarenhet för att det ska bli rätt. Oavsett om det handlar om köp eller förvärv kommer våra rådgivare att göra sitt yttersta för att skapa bästa möjliga lösning för er.  

Det gäller att analysera affären ur många olika synvinklar och ha en tydlig bild av vad man vill få ut av situationen. Utifrån erfarenhet, branschkunskap och kontaktnät sätter vi ihop ett team med specialister som hjälper er att ta affären i mål. Våra kunder drar stor nytta av både vårt lokala och globala kontaktnät. Med över 97 000 anställda över hela världen får du får all den kompetens och kraft du behöver och förtjänar för att nå affärsmässiga framgångar.
 

”Vi minimerar transaktionsrisken och maximerar slutresultatet”


Här är några av de kunder som vi varit rådgivare för i samband med företagstransaktioner.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i VA Gruppen i försäljningen till Connecting Capital BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i MTB Mark & Trädgårdsbyggarna i försäljningen till Vestum BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i WAGAB i försäljningen till Vestum
2021 2021 2021

 


 


 

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Stockholm Kvadratmeter i försäljningen till Storskogen BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Arboga Byggtjänst i  försäljningen till Optimera BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Vestia vid försäljningen till Ratos
2021 2021 2021

 


 


 

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Selek entreprenad vid försäljningen till Instalco BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Målerimetoder vid försäljningen till Nordic Surface Group BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av Järfälla VA- & Byggentreprenad till Elda
2021 2020 2020

 


 


 

 
BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av AQS Produkter till Mitsubishi BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av e-handelsbolaget Better Hockey till Sareq Invest  
2020 2020  

 

Fler genomförda transaktioner


Rådgivning med stort engagemang och spetskompetens

Inom M&A arbetar vi med rådgivning i samband med företagstransaktioner. Våra kompetenta och engagerade rådgivare tar ett helhetsansvar för processen, både på sälj- och köpsidan. Vi ger råd i finansiella och strategiska överväganden, bidrar med analys, värdering och due diligence. Vi håller även i det praktiska arbetet vid förhandling, deltar aktivt vid avtalsskrivande och kopplar in våra skatteexperter som tar hänsyn till skattekonsekvenser för att du ska känna dig trygg och nöjd hela vägen i hamn.