Sälja företag

Våra rådgivare maximerar utfallet och minimerar transaktionsrisken

Vårt jobb är att maximera utfallet av försäljning och samtidigt minimera transaktionsrisken. Att sälja ett bolag eller göra en exit innebär inte bara ekonomiska aspekter. Ibland handlar det om ett livsverk och rent känslomässigt är det då viktigt att företaget hamnar i rätta händer. Vad är viktigt för dig i valet av köpare? Är det bara köpeskillingen som spelar roll eller letar du efter någon särskild typ av köpare som passar ditt bolag bäst? 

Se till att börja planera i god tid för de bästa förutsättningarna. Ni kanske vill säkerställa att viktiga nyckelpersoner finns kvar. Prata med oss om ni funderar på när i tiden det är rätt att sälja eller vad som krävs för en framgångsrik exit. Har ni redan bestämt er, hjälper vi er att komma vidare i processen.

Har du fått ett bud på ditt företag?

Det kan ju också hända att ni inte alls funderat på att sälja men att någon kontaktar er och visar intresse för att köpa er verksamhet. Även det kan vara värt att överväga. Målet är då att det bud ni får reflekterar bolagets fulla potential. 

Vi hjälper er att avgöra om det verkligen är ett erbjudande ni inte kan säga nej till.

Vi gör företagsförsäljningen trygg

  • Vi upprättar ett Information Memorandum (IM) där vi ingående beskriver bolaget, dess marknad, finansiella historik och framtida utvecklingspotential, vilket sedan distribueras till de potentiella köparna efter signerat sekretessavtal
  • Vi identifierar lämpliga köpare baserat på era preferenser
  • Vi anordnar möten med köparna, utvärderar/förhandlar deras eventuella bud
  • Vi deltar aktivt vid förhandling av aktieöverlåtelseavtal och vid tillträde
  • Vi ansvarar för informationsinsamling inför kommande företagsbesiktning
  • Vi sköter all kontakt med köpare, rådgivare och övriga intressenter 
  • Vi inkommer med input till aktieöverlåtelse- och aktieägaravtal 
  • Vi deltar aktivt vid signering och tillträde och hjälper till vid beräkning av slutlig köpeskilling