Genomförda transaktioner

Genomförda transaktioner 2020-2016

Som en av Sveriges mest anlitade rådgivare i samband med försäljning och förvärv av
små- och medelstora ägarledda bolag har vi erfarenhet från ett antal olika branscher
och sektorer. Här kan ni se ett axplock av de transaktioner vi genomfört sedan 2016.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i VA Gruppen i försäljningen till Connecting Capital.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i MTB Mark & Trädgårdsbyggarna i försäljningen till Vestum.

BDO agerade finansiell rådgivare till 
ägarna i WAGAB i försäljningen till Vestum.


BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Stockholm Kvadratmeter i försäljningen till Storskogen.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Arboga Byggtjänst i  försäljningen till Optimera.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Vestia vid försäljningen till Ratos

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Selek entreprenad vid försäljningen till Instalco.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna i Målerimetoder vid försäljningen till Nordic Surface Group.

BDO agerade finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av Järfälla VA- & Byggentreprenad till Elda.

BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av AQS Produkter till Mitsubishi.

BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av e-handelsbolaget Better Hockey till Sareq Invest.

BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av brandskyddsbolaget BST till IK Small Cap II.
BST

BDO agerade exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av teknikhandelsbolaget Thurne Teknik till Addtech.

Thurne

Balco förvärvade balkong-entreprenören TBO Haglinds. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren. 
TBO

Helix förvärvade skydd- och serviceentreprenören Heda Skandinavien. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.
Heda

Storskogen Invest förvärvade stålhallsentreprenören Plåthuset i Mälardalen. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.Plathuset

BDO agerade rådgivare till säljarna i försäljningen av Aviolinx Communication and Services till Sdiptech (publ).

Aviolinx

BDO agerade finansiell rådgivare åt Dustin Group i samband med förvärvet av JML-System.

Dustin

Bolagsgruppen Lotorp förvärvade kablagedistibutören TS Connect. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.
ts connect

Dentsu Aegis Network Nordic förvärvade digital analys bolaget Outfox Intelligence. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.

outfox


Dustin Group förvärvade Idenet, IKT Gruppen samt Purity IT. BDO agerade finansiell rådgivare till köparen.

Dustin

AddLife förvärvade hjälpmedelsbolaget Svan Care. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.

Svancare

Bufab förvärvade magnetspecialisten Magnet-
fabriken. BDO agerade finansiell rådgivare till säljaren.

magnetfabriken

Kontaktpersoner