Valuations

Oberoende värdering för dina strategiska beslut

Hos BDO får ni säkra och väl utförda företagsvärderingar med bästa möjliga support hela vägen. Hos oss möts ni av en tillgänglighet utöver det vanliga och våra värderingsrådgivare leder er genom processen utifrån era specifika behov. Vi har alltid med oss skatteperspektivet och tack vare vårt internationella nätverk kan vi även hantera värderingsfrågor i andra länder.    

Vad är varumärket värt? Tjänar företaget på att införa ett incitamentsprogram för personalen? Hur påverkas företagets värde om en ny ägare går in eller om en ny generation tar över?  

En företagsvärdering omfattar hela verksamheten och är många gånger komplex vilket kräver att en rad olika perspektiv vägs in. En oberoende värdering lägger en bra grund för dina strategiska beslut.


Vi hjälper er med olika typer av värderingar

  • Värdering i samband med tvister 
  • Redovisningsstyrda värderingar, t ex nedskrivningsprövning, köpeskillingsallokering, apportintyg mm 
  • Jordabalksvärdering och expropriation 
  • Bolagsvärdering 
  • Incitamentsprogram och optioner 
  • Second opinion 
  • Fairness opinion 
  • Värdering av immateriella tillgångar 
  • Transfer pricing 
  • Finansiell modellering

Företagsvärdering – BDO har greppet

BDO:s värderingsexperter hjälper er med de värderingsfrågor ni står inför. Rådgivarna har goda kunskaper om regelverk, är väl insatta i olika branscher och har mångårig erfarenhet av värderingsfrågor.

Anpassade värderingsuppdrag

Vårt flexibla affärsupplägg innebär att ni kan anlita våra värderingsspecialister för de värderingsfrågor som passar er aktuella situation.

Kontaktpersoner