Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Valuations

Valuations

Rätt värde lägger grunden för dina investeringsbeslut

Oavsett vilka strategiska beslut du står inför eller vilken typ av rådgivning du behöver i samband med en företagstransaktion hjälper vi dig med alla aspekter av finansiella granskningar och anpassad konsultation för dina behov.

Genom att tillhandahålla information och hjälpa till med strategisk planering och viktiga investeringsbeslut bidrar våra värderingsexperter med stort värde till företaget, dess chefer, ledning och aktieägare.

Idag används värderingar för många olika syften. De sker bland annat i samband med köp och försäljning av företag eller aktier, vid överlåtelser och kompanjonsutlösen, omstruktureringar eller i samband med generationsskifte och vid utformning av incitamentsprogram. Det är ett komplext förfarande som styrs av flera olika komponenter som man måste ta ställning till. Det har därför blivit ännu viktigare med kompetenta och erfarna rådgivare som kan ge en oberoende analys av det bedömda värdet oavsett situation eller syfte. 

Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag i följande situationer:

  • Avyttring av samtliga aktier
  • Försäljning av verksamhetsgrenar
  • Företagsförvärv
  • Koncerninterna omstruktureringar
  • Management Buy-outs
  • Värderingar i samband med tvister och skiljedomsförfarande
  • Inlösen av aktier
  • Bedömning av nedskrivningsbehov i redovisningen
  • Utformningen av incitamentsprogram