Transaction services

Köpa eller sälja företag?

Står ni inför att köpa eller sälja företag? Funderar ni på att investera pengar i en lovande verksamhet? Om det här är något ni tror på, ett affärssteg som känns både spännande och intressant kan det vara läge att ta ett steg tillbaka. Hur ser företaget ut som ni har att göra med? Vad kommer det här att tillföra er på sikt? BDO:s transaktionsrådgivare hjälper er att genomföra olika typer av finansiella och skattemässiga genomlysningar i samband med företagsförvärv och försäljningar, för att ni ska kunna fatta informerade beslut. Vi ger er tydliga analyser med slutsatser och rekommendationer.

Söker ni en engagerad och kunnig transaktionsrådgivare med ett stort internationellt nätverk har ni hamnat rätt.


Våra tjänster inkluderar:

Här får ni en finansiell och skattemässig genomgång anpassad efter just er specifika situation. Vi har en pragmatisk approach med transaktionskritiska och värdepåverkande faktorer i fokus.

Det här ger er full översikt över ett företags finansiella ställning och skattemässiga situation, något som är avgörande för en effektiv och transparent försäljningsprocess.

En Vendor Due Dilligence hjälper er att vara bättre förberedda genom att eventuella problemområden identifieras och hanteras i ett tidigt skede av försäljningsprocessen. Den ger också säkrare utvärdering av bud och bättre kontroll över tidsplanen. Med en Vendor Due Dilligence blir processen enklare och aktieägarna har kontroll hela vägen.

De som står inför att avyttra ett företag eller en verksamhetsgren får genom en Vendor Assistance hjälp i ett tidigt skede av försäljningsprocessen. Likt vid en Vendor Due Diligence, hjälper en Vendor Assistance till med att identifieras och hantera eventuella problemområden i ett tidigt skede av försäljningsprocessen. Vi har en proaktiv approach med fokus på transaktionskritiska och värdepåverkande faktorer ur ett säljarperspektiv.

En sammanställning av ett företags finansiella situation på ett enhetligt och konsekvent sätt. Databoken gör det möjligt för aktieägare och rådgivare att vara bättre förberedda inför en försäljningsprocess, då eventuella problemområden identifieras och hanteras i ett tidigt skede. En finansiell databok ger också säker utvärdering av bud och aktieägarna får kontroll över hela situationen.

Om ett företag står inför ekonomiska problem hjälper våra transaktionsexperter ägare och intressenter att ta fram objektiv information och relevanta analyser som underlag för beslut eller implementering av förändringsprojekt, refinansiering eller omstruktureringar.

Vi arbetar nära våra skatterådgivare både nationellt och internationellt. En skattemässig granskning i kombination med den finansiella genomgången kan göra en enorm skillnad.

Som en oberoende part i en affärskritisk situation, med olika intressenter involverade, tar vi fram en objektiv analys. Vi utgår från era specifika behov för att ni ska kunna nå de strategiska mål ni satt upp.

Kontaktpersoner

Oskar Gustafsson

Oskar Gustafsson

Regionchef Syd, Partner Deal Advisory
personMer om