Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare.
  • Transaction services

Transaction services

Framgångsrika företagstransaktioner genom bättre beslutsfattande

Oavsett vilka strategiska beslut du står inför eller vilken typ av rådgivning du behöver i samband med en företagstransaktion hjälper vi dig med alla aspekter av finansiella granskningar och anpassad konsultation för dina behov. 

Buy Side och Vendor Due Diligence - Finansiell granskning vid förvärv och försäljning

Målet med vår finansiella granskning vid förvärv (Buy Side Due Diligence) är att du skall kunna fatta de bästa investeringsbesluten genom att få rätt information under förhandlingsprocessen där våra erfarna specialister tar en proaktiv roll och identifierar de viktigaste frågeställningarna. Vi har även omfattande erfarenhet från finansiell rådgivning vid försäljning (Vendor Due Diligence) där fokus på den finansiella granskningen syftar till att identifiera, analysera och presentera nyckelfrågor som kan uppkomma även för den mest krävande köparen.

Vendor Assistance

Vi hjälper dig även med anpassade presentationer när du står inför en avyttring. Våra specialister arbetar tillsammans med företagsledningen och säkerställer att den finansiella informationen är strukturerad så att en köpare förstår hur bolaget utvecklats historiskt. Den huvudsakliga skillnaden mellan finansiell granskning för säljsidan (Vendor Due Diligence) och säljstöd (Vendor Assistance) är att den senare ges till förmån för säljaren. 

Omstrukturering som skapar värde

Våra specialister har omfattande erfarenhet av rådgivning vid samgående av flera bolag i samma bransch med syftet att skapa mervärde genom stordriftsfördelar. Detta är ett område där en erfarenhetsbaserad, tydlig och oberoende rådgivning är extra viktigt. Som en oberoende part i en ofta komplex situation med olika intressenter för både under- och överpresterande företag kan vi erbjuda en objektiv analys och lyfta fram alternativ och konsekvenser.

Vi kan även hjälpa dig med oberoende bedömningar (independent business reviews) av den löpande verksamheten och bolagets framtida förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden samt göra en analys av likviditetsbehov på kort och lång sikt. Om du som företagare har likviditetsproblem hjälper vi dig med översynen av hur kapital kan frigöras genom att omedelbart minska såväl kostnader som rörelsekapital. I det längre perspektivet rådgör vi tillsammans med bolagets ledning kring hur man kan skapa likviditet och införliva en förståelse för en ihållande likviditetsförvaltning i bolaget. Vi hjälper dig också att identifiera mindre lönsamma delar av verksamheten och ger råd om olika sätt att hantera dem.  

Oberoende expertutlåtanden och specialistrådgivning för trygga transaktioner

I det nuvarande företagsklimatet, där fokus ofta ligger på frågor som rör bolagets styrning, ställs högre krav på bolagen att säkerställa att varje affärsbeslut föregås av en finansiell granskning (Due Diligence). Våra rapporter kan behandla olika typer av transaktioner inklusive förvärv och avyttringar av tillgångar, olika varianter av omstruktureringar och publika bud.

Grunden till en lyckad transaktion - rätt skattemässig strategi och strukturering - Tax Due Diligence

Vi arbetar alltid nära våra skatterådgivare både nationellt och internationellt. De utför en specifik skattemässig granskning (Tax Due Diligence), vilket koordineras med den finansiella granskningen, och ger tillförlitlig, aktuell skatterådgivning i samtliga skattemässiga frågeställningar som är aktuella för just din transaktion. Att hålla dig informerad om eventuella skattekonsekvenser i samband med en transaktion kan göra en enorm skillnad.