P27 - Äntligen möjlighet att göra betalningar i realtid!


Världens första digitala plattform för internationella betalningar i realtid utvecklas nu i Norden. Genom banksamarbetet P27 kommer 27 miljoner nordbor ha möjlighet att göra nationella och internationella betalningar tidsoptimerat och i olika valutor.

P27 är ett samarbete mellan flera ledande nordiska banker. Målet är att den första transaktionen i den planerade betalningsinfrastrukturen kommer att behandlas under år 2023 och är en efterlängtad åtgärd för att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna.

27 miljoner nordbor

Plattformen blir först i världen med att kunna erbjuda både privatpersoner och företag realtidsbetalningar inom och över nationsgränserna. P27 kommer att vara tillgänglig för Nordens alla invånare, till en början i Danmark, Finland och Sverige. Norge planerar också att ansluta sig. Betalningar kommer att kunna ske i de nordiska valutorna samt i euro.
 

Säkerhet och flexibilitet

Företag och privatpersoner efterfrågar idag realtidsbetalningar med hög säkerhet och som ger en tydlig överblick över transaktionerna. Flexibilitet är viktigt och det är inte längre hållbart att behöva styras av en specifik banks eller ett visst lands regler.
 

Så framtidssäkrar du företagets betalningsrutiner

En effekt av P27 är att dagens betalningsformat kommer att upphöra. Det enklaste sättet att förbereda ditt företag på det nya sättet att sköta betalningar är att ansluta till automatisk bankintegration.Vill du veta mer

Fyll i formuläret nedanför så berättar vi hur du kan ta del av att testa BDO:s digitala tjänst.

Enter security code:
 Security code

Fråga oss på BDO om tjänsten Bankintegration.Åsa Pedersen
+46 480 42 52 96
[email protected]Jonas Holmberg
+46 120 117 73
[email protected]Anders Sköldberg
+46 31 384 71 30
[email protected]