Framåtblickande företag för ett hållbart näringsliv


BDO:s viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i vårt bidrag till ett sunt och välmående näringsliv.

Syftet är att verka för långsiktiga och sunda affärsrelationer där vi skapar ett förtroende mellan samhällets olika parter. Vi lutar oss mot vår etiska och affärsmässiga kompass i vår roll som rådgivare för att skapa mervärde på våra kunders utvecklingsresa.

BDO:s syfte − People helping people achieve their dreams − samlar alla över 100 000 kollegor världen över. Det är vår gemensamma drivkraft – att hjälpa våra kunder att uppnå sina drömmar och mål, att alla inom BDO ska hjälpas åt, utvecklas som individ och i yrkesrollen och bidra till vårt viktiga uppdrag i näringslivet.

Vår hållbarhetsstrategi är integrerad i vår vision och bygger på ett antal affärsmål inom fyra olika områden; ekonomi, kund, medarbetare och samhälle. Inom respektive område har vi definierat våra kritiska hållbarhetsfrågor.

Ekonomi: God lönsamhet ser vi som ett kvitto på att vi har en sund, etisk och hållbar affär. En stark tillväxt säkerställer att vi kan utvecklas och göra investeringar för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Kunder: Vårt främsta kundfokus är framåtblickande företag på sin utvecklingsresa. För vår målgrupp vill vi skapa den bästa kundupplevelsen genom att vara en modern affärspartner och erbjuda rätt typ av tjänster. Att behålla titeln Branschens nöjdaste kunder ser vi som en marknadsfördel. Behovet av tjänster inom hållbarhet har vi sett en ökning av. Vi vill leva upp till vårt kundlöfte att med personligt engagemang och spetskompetens hjälpa företag att utvecklas och nå framgång.

Medarbetare: Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och mångfald, med hög frisknärvaro och goda utvecklingsmöjligheter. Det, tillsammans med en ökad kännedom om BDO, ska öka våra möjligheter till en långsiktig kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för vår framgång.

Samhälle: Vi vill bidra till ett hållbart affärsklimat präglat av etik, förtroende och ett minskat klimatavtryck. Att minska miljöpåverkan i samhället är en ödesfråga där vi genom våra tjänster och vår rådgivning vill minska vårt och våra kunders miljöavtryck. Genom att göra klimatsmarta val vad gäller allt från våra kontor, affärsresor, till digital utveckling bidrar vi till att minska vårt klimatavtryck. Vi är också delaktiga i ideella projekt som främjar bland annat entreprenörskap, jämställdhet och utbildning.

Som en trygg affärspartner främjar vi affärsrelationer; skapar en spelplan där företag kan lita på varandra och göra affärer med varandra. Våra rådgivare och revisorer motverkar korruption och ekonomisk brottslighet och bidrar tillvälskötta och lönsamma företag.

Att ta hand om våra anställda är en viktig framgångsfaktor – att de mår bra och får rätt förutsättningar att utvecklas och göra ett bra jobb. Vi vill vara en modern arbetsgivare med god arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och mångfald, med hög frisknärvaro och goda utvecklingsmöjligheter.

Vi engagerar oss i ideella projekt med koppling till entreprenörskap, jämställdhet och utbildning, både på hemmaplan och ute i världen. Genom att göra klimatsmarta val vad gäller allt ifrån affärsresor till digital utveckling bidrar vi till att minska vi vårt klimatavtryck.


Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs i så fall gärna vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.