Jämställda styrelser är framtiden

Styrelselistan främjar innovation och lönsamhet genom mer jämställda styrelser

BDO är stolt partner till Västsvenska handelskammaren och deras initiativ Styrelselistan som jobbar för att främja innovation och lönsamhet i företag genom mer jämställda styrelser.

Endast 23 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Det vill vi ändra på. Med ett aktivt och jämställt styrelsearbete ökar förutsättningen för högre lönsamhet och innovationskraft i företag. Styrelselistan arbetar för fler jämställda styrelser i Västsverige. De tillhandahåller en plattform som gör det lätt för företag att hitta kvalificerad kompetens till styrelserummet, men driver också opinion för att belysa vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Trots att forskning visar på sambandet mellan jämställda styrelser och ökad lönsamhet, är fortfarande andelen kvinnor i västsvenska styrelser låg. I Västsvenska Handelskammarens* nyligen genomförda undersökning svarar en klar majoritet av tillfrågade VD:ar att de anser att det är viktigt att uppnå jämställdhet i sina styrelser. Trots detta uppger bara omkring en tredjedel att de arbetar aktivt med frågan.

Med vårt partnerskap vill vi bidra till att västsvenska företag ligger i framkant för att stå sig i den internationella konkurrensen. Jämställda styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför ligger fokus just nu på att skapa fler jämställda styrelser genom att öka antalet kvinnor på styrelseposten.

Tillsammans gör vi skillnad.
 

Styrelselistan