Bli kvitt kvittona


Med BDO:s tjänst Kvitto & Utlägg slipper du krånglet med att hålla reda på kvitton och reseräkningar. Genom vår app sköter du istället allting enkelt och smidigt direkt i mobilen. Hela utläggshanteringen automatiseras, från attest till bokföring. Du mailar dina kvitton till appen direkt vid utläggstillfället eller på resan. Den förenklade hanteringen av kvitton, traktamenten och milersättningar gör att företaget spar tid och därmed kostnader.
 

Enklare och säkrare redovisning av köp med företagskort

Förenkla och effektivisera hanteringen av kvitton och utlägg ytterligare genom att koppla tjänsten till företagskortet. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten och till rätt användare.
 

En smartare körjournal

Koppla elektroniska körjournaler till tjänsten. Slipp manuellt arbete och ersätt dåtidens pappersjournaler med en digital lösning. Alla resor importeras direkt till tjänsten. Användaren får alla resor automatiskt inrapporterade till BDO Kvitton & Utlägg för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.
 

  • Självguidande
  • Uppfyller Skatteverkets krav
  • Appen kommer ihåg tidigare val
  • Hanterar alla valutor och traktamentesbelopp
  • Kan kopplas till elektroniska körjournaler
  • Den som ska attestera kan få push-notiser
  • Tjänsten går att anpassa efter behov

     

Kontakta ossÅsa Pedersen
Utvecklingsledare/ Auktoriserad redovisningskonsult
+46 480 42 52 96
[email protected]Jonas Holmberg
Regional Head of Business Services & Outsourcing/ Partner
+46 120 117 73
[email protected]Anders Sköldberg
Auktoriserad redovisningskonsult/ Partner
+46 31 384 71 30
[email protected]