Bli kvitt kvittona


Med BDO:s tjänst Kvitto & Utlägg slipper du krånglet med att hålla reda på kvitton och reseräkningar. Genom vår app sköter du istället allting enkelt och smidigt direkt i mobilen. Hela utläggshanteringen automatiseras, från attest till bokföring. Du mailar dina kvitton till appen direkt vid utläggstillfället eller på resan. Den förenklade hanteringen av kvitton, traktamenten och milersättningar gör att företaget spar tid och därmed kostnader.
 

Enklare och säkrare redovisning av köp med företagskort

Vill ditt företag på riktigt minska administrationen? Då bör ni använda företagskort som kopplas till tjänsten Kvitto & Utlägg. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten och till rätt användare.
 

En smartare körjournal

Koppla elektroniska körjournaler till tjänsten. Slipp manuellt arbete och ersätt dåtidens pappersjournaler med en digital lösning. Alla resor importeras direkt till tjänsten. Användaren får alla resor automatiskt inrapporterade till BDO Kvitton & Utlägg för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.


Digitala kvitton

Vill du slippa hantera och hålla ett arkiv över papperskvitton? Att hantera dina digitala kvitton blir riktigt smidigt i utläggstjänsten. Ett digitalt kvitto kommer direkt in i vald utläggstjänst och redovisas vid köptillfället. Anslut ditt och/eller dina anställdas Kivra-konto till utläggstjänsten. Skicka sedan kvitton som ska redovisas direkt till utläggstjänsten för vidare hantering. En effektiv process både för personer som jobbar med redovisning och för medarbetarna. Som anställd slipper man fota sina kvitton och företaget får inga papperskopior som ska sparas. Hur bra låter inte det? 
 

Några exempel på smarta funktioner

  • Självguidande
  • Uppfyller Skatteverkets krav
  • Appen kommer ihåg tidigare val
  • Hanterar alla valutor och traktamentesbelopp
  • Kan kopplas till elektroniska körjournaler
  • Den som ska attestera kan få push-notiser
  • Tjänsten går att anpassa efter behov
  • Fungerar på alla smartphones

     Vill du veta mer

Fyll i formuläret nedanför så berättar vi hur du kan ta del av att testa BDO:s digitala tjänst.

Enter security code:
 Security code

Kontakta ossÅsa Pedersen
+46 480 42 52 96
[email protected]Jonas Holmberg
+46 120 117 73
[email protected]Anders Sköldberg
+46 31 384 71 30
[email protected]