"Framtidens talanger vågar testa nya saker"

"Framtidens talanger vågar testa nya saker"

När konkurrensen om talanger hårdnar gäller det att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats och att hålla det man lovar. – Vår goda företagskultur är navet som får medarbetarna att trivas, utvecklas och stanna kvar på byrån, säger Antonia Dahlgren, Senior HR Business Partner.

Medarbetarna är BDO:s absolut största tillgång och byrån lägger ner mycket krut på att locka till sig de bästa talangerna. Men det gäller också att arbeta för att medarbetarna ska vilja stanna ännu längre och göra karriär, därför är det viktigt att förväntningarna är de rätta från båda håll redan från start.

Antonia Dahlgren, Senior HR Business Partner på BDO.

– Vi är noga med att framhålla hur spännande och utvecklande yrket är och vilka fina möjligheter till utbildning och karriär-möjligheter som erbjuds, men också att ge en ärlig bild av vad jobbet innebär i vardagen. Det gör att det blir lättare att träffa rätt i rekryteringen, säger Antonia.

Till sin hjälp har BDO en väl utformad rekryteringsprocess där processen beskrivs i tydliga steg. Det skapar trygghet för både byrån och den som ska anställas.

Många karriärvägar

Revision- och rådgivningsbranschen lider generellt av att många yngre medarbetare väljer att lämna byrån efter bara något år eller två.

– Är man ung i karriären kan det vara lockande att prova på något annat efter ett tag. Eftersom våra medarbetare erbjuds utbildning och snabbt får möjlighet att ta ansvar blir de såklart väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. Då är det viktigt att peka på alla möjligheter som finns på BDO inom alla våra affärsområden.

Fler stannar längre

Personalomsättningen är nu betydligt lägre än tidigare och årets medarbetarundersökningar gav de de bästa resultaten någonsin. Antonia ser detta som ett bevis på att byrån är på rätt väg både när det gäller att stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare och med att utveckla erbjudandet gente-mot våra medarbetare.

 – Vår företagskultur är oerhört viktig för att få medarbetarna att trivas, känna lojalitet med företaget och leverera mot kun-derna. Detta jobbar vi med hela tiden, kulturen lever ju genom varje person varje dag. Vi samlas också kring en mängd sociala aktiviteter som till exempel kick-offer, AW och nationella strategidagar som vi kallar för BDO-dagarna.

Åre var värd för BDO-dagarna 2022.

Under anställningsintervjuer får Antonia ibland frågan om hur BDO ser på distansarbete. Möjligheten till flexibilitet har funnits sedan länge; att växla mellan att jobba på kontoret, ute hos kund, hemma eller på tåget. Detta uppskattas inte minst av medarbetare som kämpar med att kunna leverera både på jobbet och på hemmaplan. Men Antonia ser också att det efter pandemin finns ett sug efter att träffas.

 – Att träffas fysiskt underlättar kunskapsöverföring och bygger dessutom vår företagskultur. Det är helt enkelt roligt att komma in till kontoret och träffa alla härliga kollegor, menar Antonia.

Den sociala revisorn

Något som blir allt viktigare bland jobbsökande är vilka värderingar företaget har. Antonia menar att BDO väl lever upp till förväntningarna hos den medvetna medarbetaren, inte minst när det gäller en sund utveckling av näringslivet och jämställdhet.

– Vi lägger stort fokus vid att stötta kvinnor, bland annat genom coachprogrammet YOU och genom olika samarbeten som Västsvenska Handelskammaren, Hand in Hand, sailracingteamet WINGS och Fannys Förebilder. Men kanske än viktigare är att vi har interna förebilder i kvinnor i många av våra tyngsta roller. Under året nådde BDO målet om att ha minst 30 procent kvinnliga partners på byrån. Förhoppningen och ambitionen är dock att vi ska få ännu fler kvinnliga medarbetare att stanna och göra karriär hos oss. På frågan hur Antonia definierar en talang är det korta svaret att våga vara nyfiken, orädd och affärsmässig.

– I detta ligger även att vara social och intresserad av vad kunden gör med en vilja att ta till sig det som är på gång i samhället. Vi förväntar oss inte att alla nyanställda ska vara AI-specialister, men en förutsättning för att växa och utvecklas som individ är att våga testa den nya tekniken och att vara intresserad.