• Ägarskifte − ditt företag i nya händer

Generationsskifte

För familjer som äger företag finns det många fördelar med att inleda diskussioner om hur företaget ska drivas vidare i god tid. Men det är vanligt att dessa frågor skjuts på framtiden, eftersom de kan väcka många känslor.

Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt? Kommer föräldrarna blir besvikna om jag inte tar över företaget? Och kommer vi syskon att kunna samarbeta?

Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist

Att planera och genomföra ett generationsskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Våra experter hjälper dig med ett helhetsperspektiv. Vi har stor erfarenhet av små ägarledda bolags möjligheter och utmaningar. Genom att börja förbereda och planera i god tid ökar chansen att hitta en lösning som känns bra för hela familjen.

Seminarium om generationsskifte 

Nu har du möjlighet att lyssna på experter inom generationsskifte när de delar med sig av konkreta tips och råd kring hur de känslomässiga frågorna kan lyftas och hanteras på ett konstruktivt sätt inom familjen. De går även in på de skattemässiga konsekvenserna av ett generationsskifte.

Se filmen från vårt populära seminarium om generationsskifte:
När företaget går vidare i familjen: Att möta och hantera generationsskiftets känslomässiga utmaningar.

VAD ÄR ETT GENERATIONSSKIFTE?
Familjeägda företag som går vidare från en äldre till en yngre generation. Här är några generella råd för dig som står inför ett generationsskifte.
* Börja planera i god tid
* Fundera på vad du vill få ut av generationsskiftet
* Lyssna på alla inblandade och var öppen
* Tänk långsiktigt, vad är viktigast i längden?
* Ta extern hjälp