• Extern försäljning

Extern försäljning

Att sälja sitt företag är ett stort och viktigt beslut – ett beslut som du inte vill behöva ångra. Vad är viktigt för dig i valet av köpare? Är det bara köpeskillingen som spelar roll eller letar du efter någon särskild typ av köpare som passar ditt bolag bäst?

En företagstransaktion är en komplex process där det finns många kostsamma fel som kan begås om man inte behärskar alla moment. Var inställd på att det kommer att ta tid och energi. Satsa på noggranna förberedelser i ett tidigt skede och ha en väl definierad målbild och förväntan av vad du vill uppnå med ägarskiftet. 

Vi erbjuder stöd genom hela transaktionsprocessen. Detta innefattar allt från att skapa en värdeförväntan, identifiera köpare, nå ut till marknaden och slutligen genomföra transaktionen med så bra villkor som möjligt. Vi identifierar även skatterisker vid en transaktion och ger råd om hur dessa bör hanteras samt säkerställer att våra kunder får en skatteeffektiv struktur på plats.

Vi hjälper företag i alla storlekar. För större transaktioner finns vår Corporate Finance-avdelning som är specialiserad på finansiell rådgivning vid företagstransaktioner. Under 2018 var BDO Corporate Finance rådgivare i 23 transaktioner i Sverige vilket placerar oss som en av de tre största finansiella rådgivarna inom small cap-segmentet enligt Thomson Reuters M&A League.

Några snabba råd för dig som vill lära dig mer om att köpa och sälja företag

•    Börja i tid
•    Ha en tydlig förväntansbild – både monetärt och strategiskt
•    Säkerställ att alla certifieringar, tillstånd och avtal är på plats
•    Se över koncernstruktur och eventuella aktieägaravtal