• Ägarskifte − ditt företag i nya händer

Ägarskifte – ditt företag i nya händer

Att planera och genomföra ett ägarskifte är ofta en lång process över flera år. Det är mycket att ta ställning till. Hur ska mitt livsverk kunna leva vidare? Vill nästa generation ta över? Eller ska jag sälja företaget till någon annan?

Väl planerade och genomförda ägarskiften underlättar för samtliga parter och innebär även en trygghet för de anställda. Därför är det en bra idé att börja fundera på vilken lösning som passar dig bäst i god tid.

Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv, där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Rätt spår för mitt bolag

Våra experter kan hjälpa till med hela processen eller delar av den. För att utröna vilken väg som är rätt att gå i din specifika situation börjar vi med en nulägesanalys. Den blir grunden till nästa steg där vi utforskar vad som är rätt val för dig. Vi finns till hands genom hela processen och påvisar risker och fördelar med de olika alternativen. För att skapa trygghet finns vi med som en neutral part i kommunikationen mellan alla inblandade.

Generationsskifte inom familjen

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Vilka av barnen ska bli delägare? Ska någon ur familjen ta över som vd, eller är det lämpligare att rekrytera externt? Vi guidar familjen till ett skifte som upplevs rättvist.

Ägarskifte inom företaget

Att bygga upp ett familjeföretag är ofta förknippat med ett stort personligt engagemang men det är inte alltid det finns förutsättningar för någon i familjen att driva det vidare. Kanske finns det nyckelpersoner eller medarbetare inom företaget som är de som är bäst lämpade att ta över. Som strategisk affärspartner kan vi bidra till ett organisatoriskt och ekonomiskt upplägg för ett konstruktivt ägande.

Extern försäljning

En annan väg att gå är att hitta en extern köpare. Inledningsvis handlar det om att presentera en så rättvisande men attraktiv bild av företaget som möjligt. Vi har ett stort kontaktnät och hjälper dig med en framgångsrik försäljning som passar ditt mål med affären.

Hör av dig till oss om du vill diskutera ditt företags framtid!

Enter security code:
 Security code