• Lönehantering

LÖNEHANTERING – OUTSOURCA LÖNERNA


OUTSOURCING AV LÖN GER TRYGGARE FÖRETAGANDE

Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − en tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta.  

BDO:s erfarna lönekonsulter hanterar löneadministrationen för både svenska och internationella företag, med alltifrån en anställd till flera hundra. Vi arbetar i moderna system för löneberedning och tid- och reseräkningsrapportering. Våra lönespecialister hjälper också till med att tolka avtal och lagar samtidigt som löneprocesserna kvalitetssäkras och effektiviseras.    

Med BDO:s löneteam får du en aktiv samarbetspartner, vilket både minskar kostnaderna och förenklar ditt företags lönehantering.    

BETALAR DU UT RÄTT LÖN? – VI SÄKRAR LÖNEHANTERINGEN

Att betala ut rätt lön i rätt tid är lika viktigt för dig som arbetsgivare som för de anställda. Vi hjälper dig att säkra lönehanteringen. Alla lönekonsulter på BDO är utbildade lönespecialister och arbetar uteslutande med lön och har därför spetskompetens inom detta område. Välj mellan att outsourca hela eller delar av lönehanteringen, vi skräddarsyr en lösning efter ditt företags behov.

BDO erbjuder förutom lönetjänster även bred och djup kunskap inom rådgivning, revision, skatt och redovisning.

KVALITETSSÄKRA LÖNERNA MED VÅR LÖNEGRANSKNING  

Våra lönespecialister går igenom era processer och rutiner för att kvalitetssäkra och förbättra lönehanteringen. Vi identifiera eventuella brister och gör en grundlig genomgång av de senaste 12 månadernas löneutbetalningar där vi kontrollerar att lagar, regler och avtal efterlevs. Vi kontrollerar att lönesystemet är uppsatt korrekt och att alla beräkningar blir riktiga. Efter genomförda kontroller levererar vi en rapport som kan bidra till att höja kvaliteten och göra lönehanteringen mer effektiv för ert företag.

 

5 ANLEDNINGAR TILL ATT OUTSOURCA DIN LÖNEADMINISTRATION

1

 

Minskad sårbarhet

Vi säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid. En trygghet med pålitliga system och full bemanning.

2

Minskade fasta kostnader

Lägre fasta kostnader för personal och system vilket ökar företagets likviditet. Vår lösning är dessutom skalbar om dina behov förändras.

3

Rätt kompetens
Tillgång till auktoriserade redovisnings och lönekonsulter som alltid är uppdaterade kring de regelverk som gäller. Våra experter är en kvalitetsstämpel!

4

Enkla att samarbeta med
Vi är tillgängliga och har ett stort personligt engagemang som innebär att vi är väl insatta i ditt företag och bransch.

5

Moderna affärssystem
Du som kund ska lägga minimal tid på administration, tack vare våra moderna system tar vi hand om era administrativa processer på bästa effektiva sätt och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

 

Är du intresserad av att veta mer om outsourcing av lön och lönehantering?

Hör av dig genom att fylla i kontaktformuläret här nedanför så återkommer vi till dig inom kort.

Är du BDO-kund:

Här kan du kort beskriva ditt ärende.
Enter security code:
 Security code