Ny rapport: Kompetensbrist större utmaning än inflationen

För tredje kvartalet i rad har BDO gjort en undersökning bland svenska SME-företag om hur de upplever landets företagsklimat. Sedan förra mätningen har kompetensbrist passerat inflationen som den största utmaningen.  

– Detta kan kanske vara ett litet tecken på en ljusning; att inflation, elpriser och räntor inte oroar lika mycket längre och att företagen ändå vågar satsa. Men fortfarande är läget mycket tufft för många företag och det är inte säkert att vi nått botten ännu, säger Malin Nilsson, vd på BDO. 

BDO genomförde nyligen en ny kvartalsundersökning bland små och medelstora företag i Sverige. Precis som i förra mätningen är det genomsnittliga betyget för hur företagen skattar det svenska företagsklimatet 6,5 på en tiogradig skala. Få företag ger topp-eller bottenbetyg, de flesta (76,8%) tycker att företagsklimatet är ganska bra (betyg 5-8). 

 

Kompetensbrist toppar 

När den första mätningen genomfördes i september 2022 var det elpriserna som oroade mest. I undersökningen i december toppade inflationen listan över företagens största utmaningar. Och nu är det alltså kompetensbristen som ses som det största hotet. 21,2 procent av företagen uppger att kompetensbrist är deras största utmaning, 20,3 procent menar att inflationen är det.

 

Slår mot många olika branscher 

Kompetensbristen syns inom de flesta branscher, men Hälsa & Offentlig verksamhet sticker ut mest. Nästan hälften, 47,8 procent, av företagen i detta segment uppger att kompetensbrist är den största utmaningen. Inom Tjänster, Utbildning & Säkerhet är motsvarande siffra 27,4 procent och inom Industri, Bygg & Energi 12,8 procent.  

– Kompetensbrist är något vi hört om i många år och den verkar bara fortsätta. 2024 kommer Sverige exempelvis sakna 70 000 IT-specialister. Även i många andra länder råder det kompetensbrist, så svenska företag konkurrerar ofta om personal på en global marknad. Ska man locka talanger gäller det att kunna erbjuda både bra utvecklingsmöjligheter och god värdegrund, säger Malin Nilsson. 

 

Små ljusglimtar

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Hushåll och företag pressas av inflation och ränteläge och även exportsektorn känner av en sviktande konjunktur i omvärlden. BNP för 2023 förväntas hamna på -1,2 procent.  

Men det finns ljusglimtar. Det faktum att kompetensbristen gått förbi inflationen som den största utmaningen kan vara ett sådant tecken. Den svenska inflationen minskade något under april och det är många som spekulerar i om vi snart nått räntetoppen.  

– Men det är viktigt att komma ihåg att konjunkturen slår ojämnt. Olika branscher har olika utmaningar, menar Malin Nilsson.

 

Företagen snabba att ställa om 

I BDO:s förra undersökning, Q4 2022, uppgav 73 procent av företagen att de oroade sig för konjunkturen, men endast 35 procent planerade för några åtgärder. I undersökningen för Q1 2023 uppger däremot mer än två tredjedelar att de redan implementerat åtgärder för att möta den sviktande konjunkturen.  

– Det är imponerande hur snabba företagen är att ställa om när det gäller. Sverige är fullt av bra idéer, duktiga entreprenörer och intressanta startups/scaleups, inte minst inom de gröna näringarna. Om dessa företag skjuter fart kan det vara en stor draghjälp för att vända konjunkturen. Men då krävs att de lyckas rekrytera rätt kompetens och – inte minst – möta utmaningen med finansiering, avslutar Malin Nilsson.

 

 

Det genomsnittliga betyget för företagsklimatet i Sverige är 6,5 på en tiogradig skala. Det är samma som förra mätningen som genomfördes i Q4 2022. Få företag ger topp- eller bottenbetyg, de flesta (76,8%) tycker att företagsklimatet är ganska bra (5-8). Detta är den tredje mätningen där vi kvartalsvis följer utvecklingen för svenska företag.

 


 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.