BDO hjälper kunder att växa hållbart

BDO hjälper kunder att växa hållbart

Årsredovisningslagen, EU:s taxonomi, kunder, medarbetare och övriga intressenter ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart. Det gör att bolag oavsett storlek behöver arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna.

– De företag som tar täten i den här frågan kommer vara de som bäst bygger värde och i förlängningen blir starkare finansiellt, säger Markus Håkansson som har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag växa.

BDO är en affärspartner som, med sina tjänster, bidrar till sunda och lönsamma företag med hållbara affärsmodeller. Det är företag som tar ett socialt ansvar och gör klimatsmarta val. Sociala aspekter som till exempel hur leverantörskedjan ser ut och hur personalen mår har också en allt större betydelse.

Markus Håkansson

Markus Håkansson, partner och auktoriserad revisor leder arbetet med BDO:s nya tjänsteutbud inom ESG-tjänster och hållbarhet.

– BDO kan nu hjälpa kunder att integrera hållbarhet i den övergripande strategin och affärsmodellen, förstå intressenters behov och prioritera väsentliga områden strategiskt. På det sättet blir hållbarhetsarbetet en naturlig del av resan mot tillväxt och ökad lönsamhet. Vi har ett starkt fokus på mätbarhet och vet av erfarenhet att hållbara företag har lättare att växa, säger Markus.

Gruppen erbjuder tjänster inom granskning, rapportering, rådgivning och Sustainable Finance/ESG och har kapacitet att hjälpa bolag i alla branscher och storlekar med hållbarhetsarbetet. Lagstiftningen ställer olika krav på bolag i olika storlekar och kategorier så gruppen erbjuder en skräddarsydd rådgivning i varje enskilt fall.

En växande efterfrågan av hållbarhetstjänster

Malin Nilsson, vd på BDO menar att den här satsningen ligger helt i linje med BDO: s vision.

– Vi är stolta över att lansera en ny grupp med ESG-expertis och ett brett tjänstepaket inom hållbarhet som möter behovet hos våra kunder. I och med den här satsningen öppnar vi också dörren för en snabb tillströmning av nya kunder som behöver stöd för att möta lagstiftarens paragrafer, marknadens krav och medarbetarnas förväntningar, säger hon.