”Så är BDO med på vår hållbarhetsresa.”

Som aktör inom behandling av frakturer står Swemac inför en del hållbarhetsutmaningar, inte minst när det gäller leveranskedjan som spänner över flera världsdelar.
– BDO hjälper oss att sätta in resurserna där de gör mest nytta, säger Mats Fransson, Head of Sustainability.
Swemac utvecklar och marknadsför innovativa lösningar för bland annat frakturbehandling, proteskirurgi och röntgen. Kvalitet har alltid stått i centrum för verksamheten och nu har företaget även påbörjat en hållbarhetsresa.

Markus Håkansson, BDO och Mats Fransson, Swemac

Många geografiska områden

En del av företagets produkter är sådana som de utvecklat själva och där tillverkning sker i Sverige och utomlands, framförallt i Tyskland. I andra fall är man agent för produkter från exempelvis USA och Sydkorea. Försäljning sker framför allt till sjukhus i Skandinavien och Japan.

– Lägg sedan till att råvarorna kan komma från helt andra håll, då blir det en hel del olika länder som vi har att förhålla oss till i vårt hållbarhetsarbete, säger Mats.

Swemac

Swemac säljer produkter framför allt till sjukhus i Skandinavien och Japan.

Identifiering av risker

Swemac är inne i en tillväxtfas och kommer därför sannolikt att behöva hållbarhetsrapportera inom två-tre år. För att förbereda sig på detta kontaktade företaget BDO:s hållbarhetsavdelning. 

Arbetet satte igång under 2022 och utgår bland annat från EU-direktivet CSRD. Första steget var att sätta en baseline där företagets hållbarhetsrisker identifieras. Tillsammans med BDO togs en riskanalys fram och denna uppdateras löpande utifrån förändringar i omvärld och regelverk. BDO har även hjälpt till med att ta upp ESG-frågorna på bolagsstyrnings- och strateginivå.

Viktigt att tjäna pengar

– Det känns väldigt tryggt att arbeta med BDO:s konsulter. De vet vad som händer och är proffsiga i sitt agerande. För oss som noviser på området är det också viktigt att ha en speaking partner. Hur får vi grepp om hela leveranskedjan? Hur för man en intressentdialog med råvaran titan? Det här är frågor som kan komma upp och som vi diskuterar tillsammans, säger Mats.

Swemac fortsätter sin hållbarhetsresa tillsammans med BDO.

Swemacs hållbarhetsarbete utgår ifrån People, Planet, Profit

– Lönsamhet är en viktig parameter i hållbarhetsarbetet. BDO hjälper oss att sätta in resurserna där de gör mest nytta och även att se hur risker kan öppna för nya affärsmöjligheter. Vi ser mycket fram emot att fortsätta vår hållbarhetsresa tillsammans med dem, avslutar Mats.


Markus Håkansson, partner och auktoriserad revisor, leder arbetet med BDO:s tjänsteutbud inom ESG-tjänster och hållbarhet. BDO kan hjälpa kunder i alla branscher att integrera hållbarhet i den övergripande strategin och affärsmodellen, förstå intressenters behov och prioritera väsentliga områden. Årsredovisningslagen, EU:s taxonomi, kunder, medarbetare och övriga intressenter ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart. Det gör att bolag oavsett storlek behöver arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna. – De företag som tar täten i den här frågan kommer vara de som bäst bygger värde och i förlängningen blir starkare finansiellt, säger Markus Håkansson som har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag växa.

Är ni redo att påbörja hållbarhetsresan? Kontakta oss!