Familjestiftelser

BDO Private Client Services rådger kring bildande av svensk familjestiftelse

Företagande och entreprenörskap innebär ett ekonomiskt risktagande, vilket blir särskilt påtagligt i kristider. I oroliga perioder bör ledarskap, styrning, beslutsvägar, skyddet av tillgångar och associationsform ses över. Genom att driva dina verksamheter via familjestiftelser ökar du familjens ekonomiska trygghet och kan bygga en långsiktig och beständig framtid.

En svensk familjestiftelse bildas enligt bestämmelserna i 1996 års stiftelselag. Stiftelsen bildas genom att egendom enligt ett stiftelseförordnande, av en eller flera stiftare, skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Familjestiftelsen är bildad när någon – stiftelsens styrelse – har tagit hand om den avskilda förmögenheten och åtar sig att förvalta denna. Familjestiftelsen är från och med bildandet en självständig svensk juridisk person – utan ägare.

Egenskaper för en svensk familjestiftelse

 • Den avskilda förmögenheten tillhör inte längre stiftaren och är inte dennes egendom.
 • Den avskilda förmögenheten får aldrig komma stiftaren själv eller dennes make/maka tillgodo.
 • Den avskilda förmögenheten får bara komma familjestiftelsens förmånstagare till godo.
 • Den avskilda förmögenheten skall förvaltas i enlighet med vad stiftaren bestämt vid stiftelsens bildande – och dessa bestämmelser kan inte ändras i efterhand.
   

Beskattning av svensk familjestiftelse

Bildandet av stiftelsen

Bildandet sker i praktiken genom att stiftaren skiljer av en del av sin förmögenhet till självständig förvaltning. Detta sker genom en gåva av egendom eller i testamente. Förmögenhetsövergången utlöser inte svensk beskattning. Den förmögenhet som skiljs av kan vara kontanta medel, börsnoterade värdepapper eller näringsbetingade aktier (onoterade aktier).

Löpande drift av stiftelsen

En familjestiftelse beskattas i huvudsak enligt samma bestämmelser som gäller för ett aktiebolag, detta innebär blant annat:

 • Beskattning av årligt resultat i familjestiftelsen med 20,6 % (för år 2021).
 • En familjestiftelse kan äga näringsbetingade aktier och erhålla skattebefriad aktieutdelning alternativt göra en skattebefriad kapitalvinst på dessa.
 • En särskild bestämmelse för en familjestiftelse är att denna får göra avdrag för lämnat periodiskt understöd till dess förmånstagare.

Beskattning av förmånstagare

Allt vad en förmånstagare till en svensk familjestiftelse erhåller från stiftelsen anses vara periodiskt understöd.

Förmånstagare bosatt i Sverige

Om förmånstagaren till familjestiftelsen är bosatt i Sverige och obegränsat skattskyldig beskattas periodiskt understöd som inkomst av tjänst (lön) men utan arbetsgivaravgifter.

Skattesatsen blir därmed:

 • Upp till beskattningsbar inkomst om 523 200 kr per år: 32 % (kommunalskatt)
 • Från beskattningsbar inkomst om 523 200 kr per år: 52 % (kommunal- och statlig inkomstskatt)
 • För vissa förmånstagare är det periodiska understödet undantaget från beskattning.

Förmånstagare bosatt utomlands

Om förmånstagaren till familjestiftelsen är bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Sverige så är periodiskt understöd från familjestiftelsen undantaget från beskattning i Sverige.

BDO Private Client Services rådger kring bildande av svensk familjestiftelse, analyserar för- och nackdelar som den medför och kan även biträda med skatterådgivning i relation till familjestiftelsen och dess förmånstagare.

Kontaktpersoner

Kontakta våra rådgivare inom BDO Private Client Services

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.