Vår hållbarhetsstrategi

BDO:s hållbarhetsstrategi bygger på ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision – att leverera enastående service.

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att bidra till ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund konkurrens. Här finns mycket att vinna både för oss och för samhället. Det är också här vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Att vi för åttonde gången i rad har haft branschens nöjdaste kunder är något som vi inom BDO självklart är väldigt stolta över. Det hade inte varit möjligt utan en stark värdegrund, tydliga etiska riktlinjer och ett genuint engagemang från våra medarbetare. Vi vill bidra till välskötta och lönsamma företag som skapar arbetstillfällen med hänsyn till miljö och människor.

För oss är det viktigt att vi tar vårt samhällsansvar. Det innebär att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi prioriterar frågor som jämställdhet och mångfald samt erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.

Digitaliseringen driver vårt miljöarbete och vi styr verksamheten mot hållbara och miljöriktiga val. Där kommer även andra viktiga frågor in såsom IT-säkerhet och resurseffektivitet, liksom vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs i så fall gärna vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.