Hållbarhet och engagemang

BDO Global Sustainability Movement

Eftersom BDO i Sverige ingår i BDO:s globala nätverk är vi också en del av en hållbarhetsrörelse som spänner över alla kontinenter. Här i Sverige arbetar vi därför mot samma mål som kollegor som befinner sig på helt andra platser runt om i världen. Det känns både inspirerande och hoppfullt. I en globaliserad verklighet är vi ju alla sammanlänkade, inte minst när det kommer till klimatet. Det är därför det är så viktigt att vi alla håller ihop och med gemensam kraft verkar för framtida generationer.

Som medlemsföretag har vi åtagit oss att anta ett antal hållbarhetspraxis – för oss som individer, som BDO-medarbetare och gentemot våra kunder. Detta gör inte bara gott för planeten utan ligger också helt i linje med vår affärsverksamhet.

Fler och fler företag har grön tillväxt på agendan och vi märker att efterfrågan på våra ESG-tjänster stadigt ökar. Vi är övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Net Zero

Vi har anslutit oss till Net Zero Financial Services Providers Alliance (NZFSPA) vilket innebär att vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2050. Arbetet samordnas via Net Zero Forum och leds av Global Office. BDO:s globala program har tagit fram en metodik och strategi som stödjer arbetet i tre steg 1) Beräkning av baseline/utgångspunkt för koldioxidutsläpp 2) Strategi av minskning av klimatavtryck med science-based Net-Zero targets 3) Rapportering.

Om vi ska nå Parisavtalet, det vill säga att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 °, krävs att vi minskar vårt utsläpp med 45 procent till år 2030 och når Net Zero senast år 2050. Vi behöver se över hur vi arbetar, reser och vilka inköp vi gör och hitta strategier för hur vi gör det på ett ansvarsfullt sätt för kommande generationer. Det är vårt fokus framåt. 

Malin Nilsson, Maria Jonasson, Barbro Karlsson, Anna Bayer, Helene Andersson Viberg och Eric Picarle.

Vancover Global Leadership Summit

I augusti deltog BDO i Sverige i det årliga BDO Global Leadership Summit som denna gång hölls i Vancover. Tillsammans med 200 ledare från hela världen fick våra representanter möjlighet att bland annat diskutera hållbarhet inför framtiden. Helen Andersson Viberg höll tillsammans med Eric Picarle från den franska firman ett mycket uppskattat föredrag om hur BDO tillsammans kan utveckla nya sätt att arbeta med hållbarhet.

Vd Malin Nilsson signerar

Vd Malin Nilsson signerar BDO i Sveriges engagemang för vår resa mot Net Zero.

Ett syfte som vägleder och inspirerar oss framåt

Det BDO står för som företag, och som förenar alla medarbetare i de 160 länder där vi finns, är formulerat ”People helping people achive their dreams”. Det är grunden för vår verksamhet. Våra kunders drömmar betyder något för oss och vi vill hjälpa företagen att utvecklas och nå framgång. Det gör vi bäst i en kultur som präglas av goda relationer och hög kompetens, med medarbetare som stöttar varandra och samarbetar. Vi vill se en hållbar utveckling för våra kunder, våra medarbetare och i näringslivet och det åtagandet ger oss en tydlig riktning, ett gemensamt engagemang och fokus. 

Genom vårt syfte ger vi på BDO våra kunder ett tydligt löfte. Att med personligt engagemang och spetskompetens hjälpa företag att växa och nå framgång. Vårt löfte genomsyrar vår företagskultur som lever genom alla på BDO varje dag. Vi är övertygade om att det hjälper oss att bygga förtroende, tillföra ett högre värde och bidra till en hållbar utveckling.

The BDO Sustainability Movement