Intervju - Patrik Nilsson

Berätta kort om dig själv och din roll på BDO.

Mitt namn är Patrik Nilsson och arbetar som auktoriserad revisor. Jag studerade på Handelshögskolan i Göteborg där läste jag företagsekonomi i fem år. Jag har arbetat på BDO i snart 7 år och tillhör en av revisionsgrupperna vid Göteborgskontoret. Utöver mitt dagliga arbete inom revision är jag ansvarig för vårt initiativ inom dataanalys för region väst och syd. Där bidrar jag till att effektivisera och förbättra kvalitén i våra revisioner. 

Hur kommer det sig att du sökte dig till BDO?

Jag hade pratat med och deltagit i aktiviteter med flera av de andra större revisionsbyråerna i stan utöver BDO. Det jag fastnade för var att under de tre sista åren av mina studier lyckades jag alltid fastna hos BDO vid arbetsmarknadsdagarna på Handels. Detta då jag uppfattade alla som avslappnade, vilket jag än idag tycker att arbetsmiljön och stämningen mellan oss kollegor är. Lägger vi till möjligheterna att få jobba med stora bolag, som de större byråerna erbjuder, men även få helhetsbilden och ansvaret över de små i ett tidigt skede så var jag såld redan innan jag hann börja. 

Berätta kort om hur en dag kan se ut!

I det dagliga arbetet leder jag större såväl som små revisioner. I större revisioner är vi team om 2-4 medarbetare plus mig, medan i de mindre gör man större delen själv. Stor del av arbetet lägger jag ute hos kund för att få bättre förståelse för deras dagliga verksamhet. När jag inte är ute hos kund är jag på kontoret och då arbetar jag en stor del av tiden med att hjälpa kollegor i rätt riktning avseende de digitala verktygen jag varit med och tagit fram.

Vad tycker du är de främsta fördelarna med att jobba på BDO? 

Att man varje dag lär sig något nytt är det bästa med BDO. Vi har kompetenta medarbetare inom flera affärsområden och alla bidrar gärna när man söker ny kunskap. En annan fördel är att om man har ett specifikt intresse, som exempelvis en specifik bransch eller ett specifikt område av yrket så finns alla möjligheter i världen att specialisera sig inom det. Jag brinner lite extra för dataanalys och revisionsmetodik vilket också visar sig i min interna roll eftersom jag är ansvarig för dataanalys och lärare inom revisionsmetodik. 

Vilka är dina bästa råd till framtida BDO medarbetare?

Våga vara nyfiken och göra fel. Ingen väntar sig att du kan något när du börjar, utan visa framfötterna och var ödmjuk inför resan. Sug in kunskapen från de mer seniora medarbetarna och du kommer ha alla möjligheter i världen på BDO.

Vad ser du fram emot i sommar?

Jag ser fram emot långa dagar på golfbanan eller roliga utflykter med min sambo. Till exempel att åka inlines/rullskidor eller turer med havskajak och tält på bästkusten!