Intervju - Desirée Svensson

Ge en introduktion om dig själv och din roll på BDO.

Mitt namn är Desirée Svensson och jag är hemmahörande i en liten by söder om Umeå, med havet som närmaste granne. Min resa på BDO påbörjades under hösten 2019 efter att jag tagit min ekonomie kandidatexamen från Högskolan i Gävles distansprogram. Jag arbetar idag som revisorsassistent på Umeå-kontoret och har precis avslutat min första högsäsong, vilket inneburit ett lite högre tempo med desto fler lärdomar.  

Hur kommer det sig att du sökte dig till BDO?

BDO fångade mitt intresse redan för några år sedan då jag fick höra mycket gott om byrån från kundsidan. Så när jag under mitt sista år innan examen på allvar började fundera kring kommande arbetssituation så landande jag dels i att goda kundrelationer var viktigt, samtidigt som en modern företagskultur skulle komma att bli avgörande för min trivsel. Dessutom utgör vi här uppe i norr nationellt sett den minsta regionen, men får likväl ta del av de många fördelar som det innebär att vara en del av en global organisation. Lägg därtill gedigna utbildningsprogram, generösa personalförmåner samt en familjär och öppen arbetsmiljö med korta beslutsvägar så var jag fast.

Lyckligtvis har min första uppfattning av BDO stärkts under tidens gång då jag dagligen ser att generella frågor, områden och värderingar som är viktiga för mig lyfts fram och aktivt arbetas med (såsom moderna arbetssätt, personal- och arbetsmiljöfrågor samt kontakten med kunderna).

Berätta om hur en dag kan se ut!

Som revisorsassisten arbetar jag på uppdrag av påskrivande revisor. Då vårt kundsegment främst är inriktat mot små till medelstora ägarledda bolag arbetar vi i regel i team om 2–3 personer. Att vi arbetar i mindre team ser jag många fördelar med, såsom att mer seniora kollegor alltid finns nära till hands att bolla mer komplexa frågor med och att den familjära känslan alltjämt främjas.  

Mitt dagliga arbete sker mestadels inne på kontoret, men även arbete ute hos kund förekommer. Vi har också en del kunder med lager, vilket medför att jag och mina kollegor i anslutning till balansdagen åker ut och genomför kontrollinventeringar. Arbetet innebär mycket eget ansvar och jag har ofta direktkontakt med kunden, vilket givetvis är roligt.

En av fördelarna med yrket är att våra kunder är verksamma inom olika branscher och driver olikartade verksamheter, vilket jag tycker har en positiv effekt på min egen utveckling. I förlängningen innebär även detta att om än jag sitter inne på kontoret hela veckan så är ingen arbetsdag den andra lik och det dagliga arbetet upplevs aldrig monotont, utan varierande och givande. 

Vad tycker du är de främsta fördelarna med att jobba på BDO? 

För mig har det alltid varit viktigt att det finns en balans mellan arbetsliv/privatliv och att finns möjlighet att styra min egen vardag. Detta är en vision som BDO delar. I och med att jag själv är mitt uppe i de intensiva småbarnsåren har det underlättat vardagen enormt att jag kan anpassa mina arbetstider efter rådande förutsättningar. Exempelvis börjar min arbetsdag ofta strax efter 06:00 för att på så sätt kunna avslutas lite tidigare.

Det finns även stora möjligheterna att utvecklas och arbeta med interna projekt hos BDO om intresset finns. Vi har bland annat arbetsgrupper som särskilt arbetar med att utveckla samt reformera nya och redan befintliga verktyg, med regelbunden uppföljning kring användarhantering, förbättringsmöjligheter osv. 

Jag har dessutom privilegiet att omges med kompetenta kollegor inom olika områden och avdelningar, så när det dyker det upp en fråga man vill stämma av en extra gång finns det alltid någon att rådfråga. Ett stort plus är såklart att de är roliga att umgås med också, så gemensamma AW:s samt diverse interna aktiviteter/tävlingar är ett naturligt inslag. Vi erbjuds även många förmåner, såsom månadsvis massage och dagligt förmiddags- samt eftermiddagsfika.

Utöver allt detta är det för mig minst lika viktigt med nöjda kunder och att tjänsterna som vi erbjuder faller väl ut. En av grundpelarna i en fungerande verksamhet är trots allt nöjda kunder – och där har ju vi på BDO visat oss vara allra bäst!

Vilka är dina bästa råd till framtida BDO medarbetare?

Det är givetvis rätt viktigt att första jobbet efter examen blir rätt då det ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Därav tror jag att det finns mycket gott att hämta av att ta dig tid att lära känna den byrå som du är intresserad av, försöka få en bild av dess kultur, normer och värderingar etc. Försök se ditt liv framför dig om 1 år, 5 år och kanske även 10 år. Vart ser du dig själv och vad krävs för att du ska komma dit? Våga ta för dig och nyttja den kompetens du har omkring dig.

Slutligen, glöm inte att vi alla gör misstag ibland. Ha kul efter vägen och ta chansen att fånga upp intressanta människor omkring dig.