Vad händer med BFNs översyn av K2 och K3?

Bokföringsnämnden (BFN) gick under april ut med information om uppdaterad tidsplan för beslut om ändringar i K2 och K3 och senareläggning av tillämpningstidpunkten.

Under 2023 föreslog BFN ändringar av de allmänna råden för K2 och K3. Förslagen var under föregående år ute på remiss. Här kan du ta del av de viktigaste föreslagna ändringarna, vilka bland annat innebär en begränsning i vilka mindre företag som föreslås kunna tillämpa K2 och att alla bostadsrättsföreningar oavsett storlek ska tillämpa K3. De nya regelverken var tänkta att börja gälla för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2024.

Tillämpningstidpunkten skjuts fram

BFNs arbete med behandling av remissvar och ta fram slutliga versioner av regelverken har försenats och enligt den nu ändrade tidplanen ska det i december 2024 tas beslut om ändringarna. BFN har därför även beslutat att tillämpningstidpunkten skjuts fram och att de ändrade regelverken blir tvingande för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025. Det gäller även ett eventuellt beslut om bostadsrättsföreningars övergång till K3.
 

Kontakta våra redovisningsexperter för vägledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.