Tyskland inför obligatoriska regler om elektronisk fakturering  

Från och med 1 januari 2025 kommer Tyskland att införa regler om elektronisk fakturering för inhemska försäljningar mellan företag. Försäljningar till privatpersoner omfattas inte av regelverket.

De nya reglerna omfattar inhemska (lokala) försäljningar av varor och/eller tjänster mellan företag där både säljare och köpare är etablerade i Tyskland och där omsättningen anses ha skett i Tyskland. I dagsläget innebär reglerna således inte att utländska företag som är etablerade i andra länder och som antingen säljer eller köper varor och/eller tjänster till tyska företag ska omfattas av regelverket. Ett utländskt bolag med ett fast driftställe i Tyskland kan dock komma att omfattas av reglerna om övriga förutsättningar är uppfyllda och den fasta etableringen är involverad i transaktionen.

Det här innebär reglerna

Reglerna innebär också att Tyskland introducerar en ny definition av e-fakturor, baserad på Europeiska standarden för elektronisk fakturering CEN 16931 vilket redan idag är obligatoriskt för myndigheter, även i Sverige. Andra format kan komma att vara godkända under förutsättning att det tillåter extrahering av informationen till ett format som uppfyller CEN 16931 standarden. Det innebär också att PDF-fakturor, som hittills setts som en e-faktura inte längre kommer att vara tillräcklig för att uppfylla kraven enligt de tyska reglerna.

Då införs reglerna

Reglerna införs från och med den 1 januari 2025 med en övergångsperiod på två år för utfärdande av elektroniska fakturor, men det finns ingen övergångsperiod för mottagaren, vilket innebär att köpare måste kunna hantera mottagandet av en elektronisk faktura redan då reglerna införs. Detta är också viktigt i förhållande till avdragsrätt för ingående moms eftersom detta kräver en korrekt utfärdad faktura.

Införandet av reglerna i Tyskland kan ses mot bakgrund av det pågående ViDA-förslaget inom EU och utvecklingen mot en mer digitaliserad och effektiviserad kontroll mot skattebortfall. Tyskland kommer inte vara det enda landet som inför liknande regler om elektronisk fakturering i och med att införandet av liknande regler också återfinns i ViDA.

Tyska företag och utländska företag med fast driftställe i Tyskland som omfattas av reglerna behöver därför se över om de omfattas av reglerna, och då också gå igenom sina affärssystem för att se om dessa kan hantera elektroniska fakturor på ett korrekt sätt. Hör gärna av dig till vår skatteavdelning för att få reda på mer kring de nya reglerna.

Kontakta våra skatterådgivare för vägledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.