Regeringen tillsätter en kommitté för att förenkla 3:12-reglerna och för att stimulera entreprenörskap

Eventuella förändringar i en avgörande skattefråga skjuts fram till efter riksdagsvalet. I slutet av förra veckan tillsatte Regeringen en kommitté om förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

 

Kommittén skall redovisa förslag till nya regler senast den 30 november 2023. Tidigare har regeringen även flaggat för att de under nästa mandatperiod kommer att göra en total översyn av Inkomstskatteområdet.

Gällande 3:12-reglerna ska kommittén undersöka om det finns möjlighet att förenkla reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. Syftet är att stimulera entreprenörskap, skapa bättre förutsättningar för småföretagare och öka sysselsättning och tillväxt. Samtidigt ska regelverket förhindra inkomstomvandling.

En stor andel av BDO:s kunder driver fåmansföretag som omfattas av det så kallade 3:12-regelverket och BDO följer utvecklingen noga. Välkommen att diskutera dessa framtidsfrågor med våra skattejurister som är specialiserade på beskattning av fåmansföretag.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.