Fem frågor från Skattedagen

Många privatpersoner och företag vänder sig till oss och har frågor kring hur skatt kan komma att påverka deras verksamhet och hur de ska agera i olika situationer. Under vårt digitala heldagsevent Skattedagen samlades BDO:s skatteexpertis för att lyfta det som är mest aktuellt inom skatteområdet just nu, men också för att svara på besökarnas frågor. Här har vi samlat ett urval med frågor vi fick under Skattedagen - och vad vi anser gäller.

 

Hur beskattas man för försäljning av utländsk fastighet om man är bosatt i Sverige – och har frågan om medborgarskap betydelse för i vilket land man skall betala skatt för försäljning av den utländska fastigheten?

Denna beskattningsfråga har två perspektiv, dels svensk beskattning eftersom säljaren är bosatt i Sverige, dels utländsk beskattning i det land som fastigheten är belägen. Från svenskt perspektiv är man skattskyldig i Sverige för alla inkomster man har, från Sverige och utlandet oavsett var dessa uppkommer. Utgångspunkten är att Sverige har beskattningsrätt till eventuell kapitalvinst om säljaren är bosatt här.  Från det andra landets perspektiv kan det vara så att de också beskattar fastighetsförsäljningen, eftersom fastigheten är belägen där. Det uppkommer då en situation där inkomsten beskattas dubbelt (dubbelbeskattning).

I dessa situationer är viktigt att se om Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med det andra landet. Om ett sådant avtal finns så reglerar detta normalt situationen med dubbelbeskattning, så att denna kan undvikas. Säljaren behöver oftast själv yrka i sin inkomstdeklaration att ett dubbelbeskattningsavtal skall tillämpas.

Det är sällsynt att frågan om medborgarskap har betydelse för beskattning av fastighet som är belägen i utlandet.

 

Om man som privatperson får en aktieutdelning från 2021 (beslutad på en bolagsstämma 2022) – när ska utdelningen deklareras?

Utdelningen ska deklareras för det år då den erhålls. Är aktieutdelning i ett fåmansaktiebolag beslutad under kalenderåret 2022 så ska den tas upp i aktieägarens inkomstdeklaration som ges in till Skatteverket under 2023. För ägare med aktier som är kvalificerade andelar tas utdelningen upp på blankett K10 som lämnas som bilaga till den privata inkomstdeklarationen.

 

Om man äger svenska aktier via ett utländskt holdingbolag - berörs man då av en eventuell exitskatt?

En eventuell exitskatt, så som vi tror att den kommer utformas, skulle träffa ägande via holdingbolag, både svenskt och utländskt, om ägaren vid lagens ikraftträdande fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige eller fortfarande har hemvist i Sverige enligt ett skatteavtal. Inget färdigt förslag finns i nuläget och hur denna lagstiftning kan komma att se ut är fortfarande under utredning. Läs mer om förslaget här.

 

Jag bor i Portugal men är fortfarande fullt skattskyldig i Sverige. Nu när det inte finns något skatteavtal mellan Sverige och Portugal betalar jag skatt som vanligt i Sverige. Vad händer för mig om det införs en exitskatt?

Om det införs en exitskatt skulle du omfattas av den om du efter införandet tappar din obegränsade skattskyldighet i Sverige, eller får din hemvist i ett annat land enligt skatteavtal. Om du blir begränsat skattskyldig efter ett eventuellt införande, skulle det vara en faktor som troligen utlöser exitskatt. Just Portugal-situationen är intressant eftersom det inte finns något skatteavtal i nuläget. Sverige har signerat avtalet och vi väntar på att även Portugal ska signera detta. Om skatteavtalet signeras av Portugal kan du som bor i Portugal få hemvist i Portugal enligt avtalet, om förutsättningarna är uppfyllda för detta. Om exitskatten införs efter detta omfattas du (troligen) inte av den. Om det sker i omvänd ordning, att exitskatten införs först och Portugal efter detta signerar skatteavtalet, kan du få hemvist i Portugal enligt avtalet, vilket skulle kunna utlösa en exitskatt. Du skulle alltså, utan att aktivt utföra någon åtgärd, kunna bli exitbeskattad och detta beroende på i vilken ordning skatteavtalet signeras och exitskatten införs.

 

Jag har ett svenskt aktiebolag men bor och arbetar utomlands. Vad händer om jag vill ta ut lön – sker beskattning i landet jag bor i eller i Sverige? Behöver aktiebolaget registreras i det land jag bor och arbetar?

Frågan om din lön från ett svenskt aktiebolag är skattepliktig bara i Sverige eller bara i arbetslandet (eller i båda eller inget av länderna) beror på många olika omständigheter, främst på din skattestatus i Sverige och på hur ett eventuellt skatteavtal mellan Sverige och det andra landet ska tillämpas. Vi brukar i dessa situationer rekommendera att rådgivning även tas från en skatterådgivare i det land som berörs.

BDO i Sverige är en del av ett världsomspännande nätverk med representation i över 160 länder. Globalt tillhandahåller vi samma tjänster som i Sverige; rådgivning, revision, skatt, redovisning och lön. Hos oss kan du få samma service var du än är verksam. Om du vill ha ytterligare rådgivning i liknande eller andra beskattningsrelaterade frågor kontakta oss så hjälper vi gärna till.

 


Regeringen beslutade i början av 2023 att utredningen om exitskatt läggs på is. Läs mer här.

 

Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

 

Här kan du ta del av avsnitten från Skattedagen i sin helhet – när det passar dig.

Please fill out the following form to access the download.