”I framtiden kommer hållbarhetsarbete att utgöra 30–40 procent av verksamheten”

På BDO Global Leadership Summit träffas managing partners och ledare från hela världen och i år var det metropolen Vancouver som stod värd. En av talarna var Helene Andersson Viberg, affärsområdeschef för Revision, som tillsammans med sin franska kollega resonerade kring hur vi inom BDO kan bli mer hållbara tillsammans. – En viktig sak är att våga ställa frågan till kunderna.
BDO Global Leadership Summit hålls varje år och lockar BDO:are från hela världen. I oktober 2023 sammanstrålade 200 chefer och ledare i Vancouver – för att nätverka och diskutera hur BDO kan samarbeta över nationsgränserna för att bli en ännu starkare global aktör. Helene Andersson Viberg, auktoriserad revisor och affärsområdeschef för Revison BDO Sverige var där.

– Det var väldigt roligt att äntligen få träffa alla internationella kollegor IRL. Det här visar hur viktigt det fysiska mötet är, säger Helene.

Vancouver värd för BDO Global Leadership Summit.

Svensk-franskt samarbete

De två dagarna bjöd på många spännande möten och intressanta föreläsningar, bland annat på temat AI och hållbarhet. Helene och hennes franska kollega Eric Picarle äntrade scenen tillsammans för att prata om hur BDO kan bidra till en hållbarare värld. Helene menar att det finns två starka drivkrafter för att hållbarhettjänster kommer att ta en allt större plats inom revisions- och rådgivningsbranschen. Den ena är att kraven från EU-håll på hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning blir allt större. Den andra att teknikutvecklingen, inte minst inom AI, kommer att frigöra tid från finansiell revision.

– Här vill vi vara med och driva utvecklingen. Hållbarhetsfrågorna är viktiga för BDO och vi kommer att välja att jobba med kunder som vill göra hållbarhetsresan tillsammans med oss, fortsätter Helene.

Helene Andersson Viberg

Helene Andersson Viberg, affärsområdeschef för Revision

Hållbarhet viktigt för nya medarbetare

Inom BDO i Sverige räknar man med att hållbarhetstjänster kommer att stå för 30-40 procent av verksamheten inom en 5-10-årsperiod. I Frankrike tror man på hela 50 procent. 

– Hållbarhetsarbete kommer sannolikt att vara en del av alla våra medarbetares vardag, menar Helene.

Helene brinner för kompetensförsörjning och arbetar bland annat med frågan genom FAR:s initiativ ”Branschens attraktionskraft”. Hon ser att företagsvärderingar och hållbarhet blir allt viktigare för att locka människor till yrket, inte minst bland i de yngre generationerna. Därför är det viktigt att BDO visar vägen. 

– En särskilt prioriterad fråga för oss är jämställdhet. Genom vårt coachprogram YOU stöttar vi kvinnor inom yrket. Det är viktigt att jobba med att visualisera olika karriärvägar och jag personligen tror att en jämställd fördelning hemma är viktigt för att skapa utrymme för att utvecklas karriärmässigt.