BDO:s rekryteringsprocess

När du söker jobb hos oss på BDO kan det vara skönt att veta hur vår rekryteringsprocess går till. Så här ser det ut hos oss, från det att du sökt jobb hos oss till att du förhoppningsvis blir vår nya medarbetare.

 

Skicka in din ansökan

Våra lediga tjänster hittar du här. När du hittat en ledig tjänst som passar dig skickar du in din ansökan via vår hemsida. Se till att bifoga både ditt CV och ditt personliga brev samt eventuella andra dokument som vi efterfrågar i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. 

Första urvalet 

Vi går igenom alla ansökningar löpande, vilket innebär att vi tittar på ansökningarna i den ordning de kommer in. De kandidater som bäst matchar de krav som vi specificerat i annonsen under rubriken “Vem söker vi?” kontaktar vi för en kort avstämning över telefon. Om du inte går vidare i rekryteringsprocessen får du istället återkoppling via mejl. Vårt mål är att återkoppla till alla kandidater cirka 2-3 veckor från det att ansökan kommer in. I enstaka fall kan det dock dröja lite längre tid än så.  

Telefonavstämning

Om du är en av de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen ringer vi upp dig för en kort telefonavstämning. Samtalet brukar ta cirka 10 minuter. Under telefonavstämningen vill vi stämma av att du uppfyller kraven som är specificerade i annonsen samt varför du sökt till oss på BDO. Vi stämmer även av en del praktiska delar som till exempel din uppsägningstid och ditt löneanspråk. Om du haft ett samtal med oss på BDO försöker vi återkoppla inom två veckor, oavsett om du går vidare i processen eller inte. 

Intervju 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen bokar vi nu in dig på en första intervju. Intervjun kan vara digital eller fysisk på kontoret du sökt till. Under intervjun får du antingen träffa någon från HR och/eller den som är ansvarig chef. Vi använder oss av en kompetensbaserad intervjuteknik, läs mer om vad det innebär här

Går du vidare efter första intervjun får du komma på en andra intervju. Under andra intervjun träffar du vanligtvis ansvarig chef samt eventuellt någon mer som jobbar inom det affärsområde som tjänsten hör till.  

För vissa tjänster kan upplägget med intervjuer se annorlunda ut.  

Tester

Efter en andra intervju får du genomföra ett eller två tester. Vid tillsättning av vissa tjänster får du även genomföra ett case, där du får läsa in dig på en eller flera potentiella situationer som är relevanta för tjänsten du har sökt.  

De tester vi på BDO använder oss av är ett induktiv test som testar din logiska slutledningsförmåga samt ett personlighetstest. Det induktiva testet används i alla våra rekryteringsprocesser och personlighetstestet används enbart används i vissa processer. Det induktiva testet tar cirka 20 minuter att genomföra och personlighetstestet tar cirka 40 minuter. Båda testen är digitala och genomförs på egen hand framför din dator/mobil. Se till att sitta ostört när du startar igång så du kan genomföra hela testet på en gång.  

HR skickar ut testet/testerna till dig och anger då när de senast bör vara genomförda. Du får sedan återkoppling på ditt resultat via ett telefonsamtal från HR eller i samband med en intervju eller annat möte. 

Referenstagning och bakgrundskontroll

Under sista steget i rekryteringsprocessen kontaktar vi dina referenser. Vi vill gärna ha två referenser där minst en av dem är eller har varit en tidigare chef eller handledare. Vi kommer att fråga om dina referenser när det är dags och meddelar dig innan så du hinner förvarna referenserna om att vi kommer ringa.  

Vi genomför även en bakgrundskontroll där vi inhämtar information i form av utdrag från offentliga domstolshandlingar. För att vi ska få göra en sådan bakgrundskontroll behöver du först ge ditt samtycke via vår kandidatportal. Det går ut ett mail till dig när vi behöver få in ditt samtycke. Vi genomför bakgrundskontroller för alla våra tjänster då vår verksamhet bygger på att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att de kan lita på oss och att vi är de vi utger oss för att vara. Om du har någon domstolshandling som vi funderar kring så tar vi alltid en dialog om det och ser hur vi ska gå vidare. Om du har någon domstolshandling på dig behöver det alltså inte innebära att du inte blir erbjuden jobbet.  

För vissa tjänster kan en mer omfattande bakgrundskontroll komma att genomföras. Vi informerar i så fall dig om det och behöver även där inhämta ditt samtycke innan. 

Grattis till tjänsten!

Efter att ha genomfört stegen ovan kommer vi förhoppningsvis att ringa upp dig och gratulera till ditt nya jobb på BDO. Vi pratar igenom villkoren för tjänsten och skickar sedan ett anställningsavtal som du får signera digitalt via mobilt BankID.