Kompetensbaserad intervjuteknik

På BDO använder vi oss av en strukturerad och kompetensbaserad intervjuteknik. En strukturerad intervju innebär att alla kandidater som är på intervju för en specifik tjänst får svara på samma frågor. Det ger alla kandidater samma förutsättningar och gör det lättare för oss att jämföra svaren.  

Som en del i en strukturerad intervjumetod väljer vi att fokusera på dina personliga egenskaper. Vi vill veta hur du har använt dig av dina personliga egenskaper i olika situationer i ditt arbetsliv, något som kallas kompetensbaserad intervjuteknik. Frågorna är ofta formulerade i stil med: “Ge exempel på en situation där du...” och vi vill att du försöker svara på frågan med ett så konkret exempel som möjligt. För varje tjänst väljer vi att fokusera på mellan två och fyra egenskaper, även benämnt som kompetenser. Exempel på kompetenser kan vara ansvarstagande, samarbetsförmåga och relationsskapande. Läs igenom annonsen noggrant innan intervjun för att bilda dig en uppfattning om ungefär vilka egenskaper som är viktiga för just den tjänst som du har sökt. 

"Har du svårt att hitta ett konkret exempel från arbetslivet? Tänk större, kanske har du erfarenheter att lyfta från skola eller förening."

– Isabelle Norman, HR-teamet på BDO