Vår hållbarhetsstrategi

BDO:s hållbarhetsstrategi bygger på ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till vår vision och våra affärsmål.

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att bidra till ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund konkurrens. Här finns mycket att vinna både för oss och för samhället. Det är också här vi har störst möjlighet att göra skillnad.

BDO:s rådgivare och revisorer motverkar korruption och ekonomisk brottslighet och bidrar till välskötta och lönsamma företag som skapar arbetstillfällen. Vi vill skapa möjligheter för våra kunder att driva sina affärer och i sin tur bidra till att deras kunder gör hållbara val.

Att vi sedan 2013 har branschens nöjdaste kunder är något som vi inom BDO självklart är väldigt stolta över. Det hade inte varit möjligt utan en stark värdegrund, tydliga etiska riktlinjer och ett genuint engagemang från våra medarbetare. Vi vill bidra till välskötta och lönsamma företag som skapar arbetstillfällen med hänsyn till miljö och människor.

För oss är det viktigt att vi tar vårt samhällsansvar. Det innebär att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi prioriterar frågor som jämställdhet och mångfald samt erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.

Digitaliseringen är en viktig del i vårt miljöarbete och vi styr verksamheten mot hållbara och miljöriktiga val. Där kommer även andra viktiga frågor in såsom IT-säkerhet och resurseffektivitet, liksom vilka krav vi ställer på våra leverantörer.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs i så fall gärna vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.