Möt en BDO:are

Saga Olsson – Vägen som ledde till revision

Vägen som ledde till revision

För Saga Olsson började vägen till att bli revisor på Södertörns högskola. Hennes kompis hade nyligen börjat jobba på BDO och tipsade om att det gick att göra ett Internship där. Hon blev genast nyfiken på att söka. Under studietiden jobbade Saga parallellt som redovisningskonsult, om revision visste hon däremot inte så mycket.

BDO Internship har ägt rum under fyra tillfällen med syftet att öka kännedomen om revision och vad i rollen som revisor innebär. Det är inte lätt att studera på universitet och högskola och få inblick i revisorsyrket så därför erbjuder BDO genom sitt Internship en möjlighet att få inblick i en revisors vardag och vilka arbetsuppgifter som ingår. Allt för att skapa en bredare förståelse för yrket och att fler ska förstå vad yrket innebär.

Året då Saga var med på BDO Internship var de 12 studenter från olika universitet och högskolor. De fick utbildning av BDO:s konsulter under 7 veckors tid på BDO i Stockholm inom revision, bokslut, de fick jobba med årsredovisningar, lösa case inom revision samt arbeta sida vid sida med en revisor under några dagar.

När BDO internhip var slut hade Saga turen att få hjälpa till och arbeta extra som timanställd under våren då det är ett extra högt tryck för revisorerna. När Saga sedan var klar med sina studier hade fick hon en anställning hos BDO. Det finns många vägar till att bli anställd på en arbetsplats. På BDO anordnas varje höst BDO Talang som är ett rekryteringsevent med syfte att hitta framtida juniora revisorer. Under detta event får våra talanger träffa medarbetare och chefer på BDO samtidigt som de får prova på yrket genom ett revisionscase.

Är du nyfiken på att jobba som revisor? Spana in BDO Internship eller BDO Talang och skicka din ansökan.

Att studera ekonomi är väldigt brett och det är svårt att veta vad man, rent konkret, vill göra efter sina studier. BDO Internship är en ypperlig möjlighet att få testa på revision, och på så vis fick jag bättre insikt i vad jag ville göra efter mina studier.

Intervju med Saga Olsson

Vad är det bästa med BDO Internship?

Det bästa med BDO Internship är att det ger en bra inblick i revisionsyrket på ett generellt plan samtidigt som man blir särskilt bekant med BDO:s företagskultur. Jag själv värdesätter arbetsmiljö, kultur och kollegor väldigt högt och det bästa sättet att lära känna ett företag är att faktiskt få möjligheten att arbeta där!

Fick du med dig något som du har haft nytta av?

För mig var det värdefullt att få en flygande start på min anställning hos BDO. Genom mitt internship fick jag en bra grundförståelse för revisionsyrket, vilket underlättade arbetet under den första tiden som anställd.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det jag älskar med att vara revisor är att arbetsuppgifterna är så oerhört varierande. Jag jobbar med både stora och små kunder, som alla har olika utmaningar. Jag tvingas ständigt lära mig nya saker för att kunna hantera de frågeställningar som dyker upp och det finns alltid någon i organisationen som sitter på svaren om jag kör fast.

Det finns även möjlighet att prova på att jobba på andra avdelningar. Jag var exempelvis nyfiken på hur det skulle vara att arbeta på rådgivarsidan och fick då möjligheten att hjälpa till på BDO:s avdelning Transaction Services vid en finansiell Due Diligence.