Vi tar tempen på M&A-marknaden

Varje kvartal analyserar BDO:s egna M&A-experter det globala affärsklimatet för mid-marketsegmentet. De kommenterar de senaste trenderna och belyser de mest aktiva sektorerna för företagstransaktioner.

Horizons redogör för hur olika regioner påverkas och djupdyker i ett antal utvalda sektorer för att ge en bild av M&A-aktiviteten och vart den är på väg. Oavsett om du är aktiv på köp- eller säljsidan finns här värdefull information som ger dig en ovärderlig inblick i var och varför investeringar flyter, vilket ger dig mer av den kunskap och insikt du behöver på marknaden.

Här hittar du alla våra trendrapporter!

 

LADDA NER DEN SENASTE RAPPORTEN

Corporate Finance


Inom Corporate Finance erbjuder BDO omfattande rådgivning i samband med olika typer av företagstransaktioner och värderingar. Beroende på kundens behov anpassar vi uppdraget med lämpliga specialister inom berörda områden för att maximera värdet av rådgivningen.

Hör av dig till oss om du behöver stöd eller råd.

Läs mer

Mergers and Acquisitions


Dina utmaningar är vår expertis. BDO:s rådgivare hjälper dig genom hela processen vid förvärv eller avyttringar av hela eller delar av verksamheten. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att förbereda ett företag för försäljning eller köp och att ge råd om strategi och taktik i genomförandet.

Här kan du se några av de kunder vi jobbat med.

Genomförda transaktioner